Lån utan inkomst

Det finns möjlighet att låna pengar även om du inte har en regelbunden inkomst, så länge du uppfyller de villkor som långivaren ställer samt att en sedvanlig kreditupplysning visar att du är kreditvärdig för det belopp du önskar låna.

Om du själv inte har någon inkomst så kan du ändå få ett lån beviljat om du har en medsökande i ditt hushåll. Detta då banker följer en skuldkvot som säger att skulden i ett hsuhåll max får uppgå till 5 gånger högre än den årliga inkomsten som hushållet har.

Arbetslös man i behov av lån trots utan inkomst

Risker med att låna utan fast inkomst

När du lånar pengar åtager du dig en skyldighet att betala tillbaka lånebeloppet i sin helhet och dessutom i rätt tid erlägga den ränta som anges i låneavtalet. Om du inte har någon löpande inkomst blir det givetvis svårt att uppfylla skyldigheterna. Långivare är, av naturliga skäl, inte särskilt intresserade av att låna ut pengar till låntagare som inte kan visa upp en deklarerad inkomst, men det finns ändå möjligheter att ta lån utan inkomst. Vi kan ta två exempel.

Exempel 1

Säg att du har en mycket liten deklarerad inkomst, till exempel på grund av att du studerar och bara tjänar några tusenlappar här och där genom ströjobb. Möjligheten att kunna ta lån blir då starkt begränsad. En potentiell långivare har ju nämligen ingen säkerhet i din framtida inkomster. Emellertid kan du ha möjligheten att ansöka tillsammans med en medsökande alternativt få någon att ställa upp som borgensman för lånet. En borgensman kan träda i ditt ställe som gäldenär gentemot långivaren om du inte kan betala.

Exempel 2

Ett annat exempel: Du har ingen inkomst över huvud taget, men du har en gedigen summa i sparat kapital. Vissa långivare kan göra undantag från sina normala villkor om du kan visa att du genom ditt sparade kapital har täckning för lånet. Egentligen är ju sparade pengar en bättre säkerhet för långivaren än en informell inteckning i framtida inkomster, så det är inte så konstigt att vissa långivare är villiga att göra undantag. Viktigt att notera är att kapitalet inte får vara bundet, till exempel i form av en bostad.

Sämre lånevillkor

Om du får möjligheten att ta lån trots att du inte har någon inkomst, eller bara mycket låga inkomster, ska du dock räkna med att dina lånevillkor inte blir de mest förmånliga. Långivare premierar ”trygga kort” med bättre villkor och ser till att baka in en rejäl riskpremie när det gäller låntagare som har sämre förutsättningar. Riskpremien läggs givetvis till den löpande kostnaden i form av en högre ränta.

För ett privatlån finns risken att du får den högsta utannonserade räntan. Alla långivare inom privatlån anger ett intervall för erbjudna räntor, och med ett lån utan inkomst kan du räkna med att behöva betala en räntesats i den övre delen av intervallet. Undantag kan dock göras om du ordnar med en borgensman med god kreditvärdighet. Långivaren betraktar då borgensmannen som en trovärdig garant för att du ska kunna betala räntor och amorteringar löpande och återbetala lånet i sin helhet i rätt tid.

Sammanfattning lån utan inkomst

Du kan i regel inte ta lån om du inte har någon inkomst.
Undantag är om du ansöker med en medsökande eller har en borgensman
Med ett stort sparat kapital kan det finnas en liten möjlighet att ta lån utan inkomst