Kreditkonto

Kreditkonto har snabbt blivit populärt, vilket har gjort att allt fler väljer det som en del av deras vardagsekonomi. Däremot är det ganska få som vet vad den exakta innebörden av ett kreditkonto är. Att ha ett kreditkonto online fungerar som en blandning mellan snabblån och ett vanligt kreditkort, som du kan använda när du behöver låna pengar vid behov.

I samband med att du gör ett uttag från ditt kreditkonto så aktiveras krediten. Skulden regleras sedan när pengarna, inklusive räntan, sätts in igen på kontot.

Fakta om kreditkonto

  • Fria uttag från en kreditram på mellan 3000 – 20 000 kr
  • Ränta räknas bara på det uttagna beloppet
  • Flexibel återbetalningstid
  • Tillkommer sällan avgifter, utan alla kostnader är avdragsgilla räntor
  • Återbetalning ska ske med minst ett minimibelopp varje månad

Du kan se kreditkontot som ett lånekonto från vilket du har möjlighet att låna en viss summa pengar varje månad. Låt säga att du har beviljats ett kreditkonto med en kreditgräns på 15 000 kronor. Detta innebär således att du har möjlighet att ta ut max 15 000 kronor från det här kontot under månaden. Dessa 15000 kronor ska dock sedan betalas tillbaka, om du utnyttjar dem till fullo.

Gör du inget uttag från kreditkontot så behöver du heller inte betala tillbaka något.

Kreditkonto kan ses som ett mer lätthanterligt alternativ till ett traditionellt smslån. Skillnaden är dock att ett smslån kan ha en uppläggningsavgift kopplat till sig och dessutom ha en strikt samt, i regel ganska kort, återbetalningstid. Kreditkontot erbjuder dig fria uttag inom en viss ram.

Räntan som ska betalas tillbaka räknas bara på det du faktiskt utnyttjar av kontot och återbetalningstiden kan vara väldigt flexibel. Med andra ord finns det många fördelar med ett kreditkonto istället för att ta ett smslån.

Ett kreditkonto är inte detsamma som en kontokredit.

Det är lätt att förväxla dessa två med varandra. Kontokredit är dock en helt annan sak. Kontokredit är den marginalen banken tillåter dig att övertrassera ditt konto med. Du kan ha en kontokredit kopplat till ditt konto, vilket då låter dig att använda mer pengar än vad du faktiskt har på ditt konto. Kontokrediten aktiveras alltså när du till exempel köper något som kostar mer än vad du har på kontot.

Jämför långivare här

Kreditkort

Ansökan om kreditkonto

Det är inga svårigheter att ansöka om ett kreditkonto och processen skiljer sig inte nämnvärt från ett snabblån med direktutbetalning. Kreditgivaren kommer be dig fylla i uppgifter om vilket kreditbelopp du vill ansöka om, samt hur stort du vill att ditt första uttag ska vara.

Därefter signeras ansökan med BankID. Sedan skickas din ansökan in för handläggning och eventuell kreditkontroll/kreditupplysning, alltså en UC. Det finns dock aktörer på marknaden som erbjuder kreditkonton även utan UC. Kreditkonto utan UC är dock inte något som alla erbjuder utan skiljer sig från fall till fall.

Det kan vara klokt att se över huruvida långivaren tar en UC i samband med din ansökan eller ej. Risken med alltför många UC är nämligen att det kan påverka din kreditvärdighet negativt, vilket kan leda till att det blir svårare för din del att få lån och krediter i framtiden. Detta påverkar även andra typer av lån som billån, blancolån och bolån.

För att bli beviljad kreditkontot  måste du i regel uppfylla vissa krav som ställs från långivaren. Alla långivare ställer givetvis inte samma krav, men för det första måste du oftast ha fyllt minst 20 år samt ha en deklarerad inkomst. Andra vanliga villkor är att du måste vara skuldfri hos Kronofogden.

Vissa långivare godtar andra krav. Som exempel är att det räcker med att du fyllt 18 år eller har en god betalningsförmåga även om du saknar inkomst för stunden. Några långivare godtar betalningsanmärkningar. Men i regel kompenseras deras risktagande som de då gör med en högre ränta på kreditkontot.

Som du förmodligen kommer märka när du börjar leta efter långivare som erbjuder kreditkonton så är det väldigt många som erbjuder såväl kreditkonton som snabblån. Är du inte helt insatt i hur de olika krediterna fungerar så kan det vara svårt att veta vilket alternativ som är mest förmånligt för dig.

Är du i behov av att låna exempelvis 5000 kronor så kan såväl ett kreditkonto som ett snabblån verka som bra lösningar. Det korta svaret är att du helt enkelt ska välja det alternativ som är billigast för dig och eftersom olika långivare ger dig olika villkor så går det inte att ge ett konkret svar på vilket alternativ som är billigast.

Generellt sett så är dock kreditkontot det mest förmånliga valet i den här situationen då det inte krävs någon uttagsavgift samt att återbetalningstiden oftast är mycket längre än för snabblånet.

Så använder du ditt kreditkonto

Som tidigare nämnts så fungerar kreditkontot lite som en hybrid mellan ett snabblån och ett kreditkort. Du kan när som helst göra ett uttag från kontot så länge det är inom din tillåtna kreditram. Uttaget du gör får då karaktären av ett lån, det vill säga att uttaget ska betalas tillbaka inklusive ränta.

Tar du inte ut något behöver du heller inte betala något. Detta är en stor fördel med kreditkonton – du betalar bara för det du faktiskt använder.

När du tar ett snabblån så är ofta lånet reglerat enligt förutbestämda belopp. Vissa belopp kanske till och med är högre än vad du faktiskt behöver. Tar du ett ”för stort” lån så måste du dock fortfarande betala tillbaka hela lånet och tillhörande ränta. Så är inte fallet med ett kreditkonto.

Vad gäller återbetalningstiden för ditt uttag från kreditkontot så är denna relativt flexibel. De flesta långivarna kräver dock att du börjar betala tillbaka ett minimibelopp från och med månaden efter att du gjort ditt uttag.

Notera skillnaden här mellan ett kreditkonto och ett snabblån. Snabblånet ska du nämligen helst betala tillbaka till fullo redan månaden efter till följd av den korta löptiden på krediten. Nåväl, du har möjligheten att betala tillbaka ett större belopp än det begärda minimibeloppet om du vill.

Detta leder i regel till en lägre kostnad i och med att räntan då har löpt kortare tid än om du skulle betala vid löptidens slut. Dessutom erbjuder vissa långivare en räntefri period, vilket pressar ner kostnaden ännu mer för din del.

Räntefria perioder förekommer för kreditkonton men sällan för snabblån.

Exempel: Du tar ut 6000 kr den första dagen som du har rådighet över ditt kreditkonto. Långivaren debiterar nu månadsränta för de första 15 dagarna men därefter är din kredit räntefri fram till slutet av månad 2.

Alla långivare som erbjuder kreditkonton erbjuder vanligtvis också väldigt förmånliga villkor för återbetalningstiden. För det första får du oftast möjlighet att delbetala beloppet under en längre tid.

Under hur lång tid återbetalningen kan ske beror främst på hur lågt minimibeloppet för återbetalningen är. Detta kan variera beroende på vilka som är långivare samt vilka villkor som sätts för det kreditbelopp du använt. För det mesta är återbetalningstiden mycket längre för kreditkonton än vad den är för snabblån.

Exempel: Du blir beviljad en kredit på 15 000 kr på ditt kreditkonto. Vid ditt första uttag tar du ut 6000 kr att använda för en bilreparation.

När du får fakturan för uttaget i slutet av månad 2 betalar du minimibeloppet (exempelvis 1500 kr) och väljer att du vill delbetala det övriga beloppet. Du betalar då 1500 kr per månad de tre följande månaderna tillsammans med en kreditränta.

Jämför erbjudanden

Det är inte alldeles enkelt att jämföra erbjudanden om kreditkonton. Det på grund av att varje erbjudande i princip är unikt.

En del saker du med fördel kan titta närmare på i dina jämförelser är effektiv ränta, minsta möjliga månadsbetalning, om krediten löper utan ränta den första månaden samt huruvida betalningsanmärkningar kan godtas.

Men, är inte den effektiva räntan ett dåligt mått på vad en kort konsumentkredit faktiskt kostar? Jo, för snabblån blir den effektiva räntan alltid direkt fel, men för kreditkonto ger den en mer rättvisande bild av kostnaderna för krediten. Det beror på att återbetalningstiden är mycket kortare för snabblån och den effektiva räntan beräknas på årsbasis.

Kreditkonto utan UC

Precis som du kan låna utan UC så finns det stora möjligheter att få kreditkonto utan UC. Huruvida du kan få ett kreditkonto utan UC eller ej beror dock på vilka kreditupplysningsföretag som långivaren samarbetar med.

Det är inte möjligt att få ett kreditkonto utan att genomgå en kreditupplysning, men kreditupplysningar kan som bekant genomföras av olika kreditupplysningsföretag. UC, eller Upplysningscentralen som de också kallas, är alltså inte synonymt med kreditupplysning utan är ett av flera olika företag som erbjuder dessa tjänster.

Andra företag är till exempel Creditsafe och Bisnode. Om du får ett kreditkonto utan UC så kommer du i alla fall få göra kreditupplysning via någon annan aktör.

Anledningen till varför man vill ha ett kreditkonto utan UC är för att UC sparar din ansökan i sitt register, vilket syns på din kredithistorik. Ser långivare att du har många kreditupplysningar i ditt namn så kan de börja undra varför så är fallet. Med ett kreditkonto utan UC minskar du risken för detta.

Jämför långivare här

Kostnader

Kreditkontot är fördelaktigt på väldigt många sätt, men det finns vissa nackdelar också, så som höga kostnader. Även fast det är en lätthanterlig produkt med flexibel återbetalningstid så finns det anledningar till att välja exempelvis kreditkort framför kreditkonto.

Detta har som sagt att göra med de höga kostnaderna som är förenade med kreditkontot. Kreditkontot har i regel väldigt hög ränta jämfört med kreditkort, vilket är en stor nackdel. Trots att det allt som oftast inte finns några kostnader för uppläggning, uttag, avier och så vidare så är detta en väldigt kostsam kreditform.

I vissa fall förekommer till och med de nyss nämnda kostnaderna i kombination med hög ränta, vilket ska undvikas så långt som det bara är möjligt. Var noga med att jämföra kreditkonton och kreditkort mellan varandra för att vara säker på att du väljer ett så bra alternativ som möjligt.

Har du möjlighet att få ett kreditkort så bör du i regel välja det alternativet.

Lagar och regler

För en tid sedan infördes lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Genom den nya lagstiftningen skärptes villkoren för aktörerna på marknaden för konsumentkrediter. De nya kraven renderade i strängare krav för långivarna och gav även Finansinspektionen ett ökat inflytande gällande övervakning av marknaden.

Konsumentskyddet stärktes också tack vare detta och gjorde så att du som låntagare kan känna dig säkrare i framtiden när du ska teckna lån eller ta krediter.

Sammanfattning

Ett kreditkonto är en ny kreditform som liknar en sammanslagning av ett snabblån och ett kreditkort. Kreditkontot innebär att du har ett konto hos en långivare med en viss gräns på hur mycket pengar du kan ta ut per månad.

Tar du inte ut något så kostar det ingenting. Det du tar ut ska du betala tillbaka över en längre återbetalningstid. Kreditkontot har dock en hög ränta jämfört med kreditkort, vilket är en stor nackdel. Samtidigt är kreditkontot i regel gratis när det kommer till uttag, avier och andra avgifter.

Du kan få ett kreditkonto även om du har betalningsanmärkningar eller saknar deklarerad inkomst, det är dock inte alla långivare som erbjuder detta och det är inte heller något vi rekommenderar att du tar.

Om du kan ta ett kreditkort så rekommenderar vi dig att välja det alternativet framför kreditkonton i och med att det överlag är billigare med tanke på den höga räntan som är förenad med kreditkonton.

Jämför långivare här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av exklusiva låneerbjudanden. Som välkomstgåva får du våra bästa tips för en god kreditvärdighet – direkt till din inkorg!