Amorteringskrav skjuts på framtiden – rättsläget oklart

Av: Emil Jansson Publicerat: april 27, 2015

Finansinspektionens förslag om tvingande amorteringskrav för nya bolån har varit ute på remiss de senaste månaderna. Myndigheter, rättsinstanser och affärsbanker är några av de kategorier av intressenter som har fått möjlighet att tycka till. Det har visat sig att majoriteten av remissinstanserna är positiva till amorteringskrav, men samtidigt har en rad instanser noterat att rättsläget är oklart och att det inte ska anses självklart att Finansinspektionen som myndighet kan besluta om ett sådant krav.

Med det oklara rättsläget är status per idag i slutet av april att det inte kommer att införas något amorteringskrav från och med augusti 2015, så som det först var planerat.

Sundhetsregeln inte tillämplig

Finansinspektionen har i beredningen av sitt förslag till tvingande krav på amortering av bolån utgått från det mandat myndigheten har enligt lagen om bank och finanseringsrörelse. Här finns i 6 kap. 4 § vad som brukar benämnas ”sundhetsregeln”. Tolkningen av sundhetsregeln är att Finansinspektionen har ganska långtgående mandat att vidta åtgärder för att upprätthålla en sund och förutsebar lånemarknad.

Emellertid menar flera remissinstanser, däribland Kammarrätten i Jönköping, att det måste anses tveksamt om Finansinspektionen ska kunna besluta om så långtgående åtgärder som tvingande amorteringskrav utifrån sundhetsregeln. Det som nämns i remissvaren är bland annat att förslaget om amorteringskrav ger stora konsekvenser för enskilda bolånetagare samt att bostadsmarknaden kan påverkas i stor utsträckning. Remissinstanserna menar helt enkelt att det krävs större stöd i lag än vad sundhetsregeln ger.

Effekter av beslutet

När förslaget om amorteringskrav för nya bolån meddelades blev det en del oro bland både köpare och säljare på bostadsmarknaden och en del banker började skissa på nya villkor för nya bolån. Något prisfall på bostäder uppstod dock inte, mycket på grund av att en hel del förstagångsköpare helt enkelt har skyndat på med sitt köp för att förekomma eventuella amorteringskrav. Om något har hänt, så är det att bopriserna har fortsatt att öka.

Som det ser ut nu kommer några förändringar när det gäller amorteringskrav på nya bolån inte att dyka upp under 2015. Förmodligen kommer frågan om Finansinspektionens mandat att stötas och blötas i många månader och en ny reglering kring amortering kommer antagligen inte att aktualiseras förrän tidigast sent under 2016.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden