Borgenslån – förbättra chanserna till lån

När du ansöker om ett lån måste banken snabbt bilda sig en uppfattning om hur tillförlitlig du är som låntagare. För att göra denna bedömning tittar långivaren på hur du skött tidigare betalningar – finns det några betalningsanmärkningar? Fläckar i kredithistoriken resulterar ofta i en högre ränta eller avslag på ansökan, och det är här som borgenslån kommer in i bilden.

Ett borgenslån grundar sig på förtroende och går ut på att någon i din närhet väljer att gå i borgen för ditt lån. På så sätt talar personen om för banken att hen är beredd att betala tillbaka pengarna i ditt ställe, om du mot förmodan inte skulle lyckas.

Ansök om borgenslån direkt

borgenslån

Vad är ett borgenslån?

Om du är i behov av att låna pengar men inte har tillräckligt stark ekonomi eller kreditvärdighet kan någon hjälpa dig få lånet beviljat genom att gå i borgen för det. Detta kallas för borgenslån och den som går i borgen kallas för borgensman. Borgensmannen förbinder sig att betala räntor, amorteringar och andra avgifter om kredittagaren själv inte kan betala.

Det innebär alltså att någon, ofta en familjemedlem eller annan närstående, sätter sin tillit till att du som låntagare kommer fullfölja dina betalningsskyldigheter. Borgensmannen intygar då för banken att gäldenären (den som sökt lånet) är att lita på, trots kredithistorik som kan tala för det motsatta. Det är betryggande för långivaren och skapar en bättre utgångspunkt.

Det finns två olika typer av borgen – enkel borgen och proprieborgen. Med enkel borgen menas att  borgensmannens betalningsskyldigheter kickar in först när låntagaren inte längre har något kvar av värde som kan betala för lånet.

Proprieborgen är det vanligaste upplägget när det kommer till borgenslån och innebär att borgensmannen kan krävas på skulden så fort den inte har betalats enligt överenskommelse, då lånet är lika mycket borgensmannens som låntagarens. Dock brukar långivaren först försöka få gäldenären att betala skulden, innan borgensmannen blandas in i ärendet.

Fördelar med ett borgenslån

Att använda sig av ett borgenslån är ett enkelt sätt att stärka sin kreditvärdighet och öka chanserna till lån. På så sätt kan du erbjudas en lägre ränta och kan bli godkänd för lån som du annars hade blivit nekad. Det kräver förstås att du har någon i din närhet som har en god återbetalningsförmåga och som är villig att sätta sin tillit till att du kommer betala för lånet.

Med ett borgenslån behöver du alltså inte stå utan lån eller känna dig tvungen att acceptera höga räntor, utan kan låna till rimliga villkor oavsett hur du tidigare har hanterat pengar eller om du har en kredithistorik med betalningsanmärkningar.

Risker med ett borgenslån

Den uppenbara risken med ett borgenslån är om gäldenären de facto inte har råd att betala för sig och borgensmannen istället blir betalningsskyldig. Det behöver dock inte betyda att låntagaren har vilselett borgensmannen om sin situation, utan kan handla om att personen har en ansträngd ekonomi och att något oväntat sker som slår ut betalningsförmågan.

Detta är en risk som den som går i borgen för lånet måste ha i baktanke och vara medveten om när avtalet sluts. En person bör aldrig acceptera rollen som borgensman om denne inte har råd att i värsta fall täcka hela kostnaden för lånet.

Vad krävs för att ansöka om borgenslån?

Precis som med vilket lån som helst krävs att du kan betala tillbaka pengarna som du lånar, inklusive ränta och avgifter. Skillnaden mellan ett vanligt lån och ett borgenslån är att du inte måste visa på god betalningsförmåga genom att ha en fläckfri kredithistorik. Det viktiga är att du kan sköta dina betalningar och inte försätter borgensmannen i en dålig sits.

Grundkraven för att ansöka om ett borgenslån är att:

 1. Du är minst 18 år gammal (ibland är åldersgränsen högre)
 2. Du kan betala för lånets alla kostnader utan svårigheter
 3. Du har en närstående som litar på dig nog för att bli borgensman
 4. Den närstående personen har en god återbetalningsförmåga

Det här är endast de grundläggande kraven. Långivaren kan ha ännu fler villkor för att du ska få teckna ett borgenslån. Det är till exempel inte säkert att skuld hos Kronofogden eller lån utan inkomst accepteras, trots att du har borgensman för lånet.

Hur ansöker jag om ett borgenslån?

För att ansöka om borgenslån gör du en vanlig låneansökan, men meddelar samtidigt att du har någon som är beredd att gå i borgen för lånet. Då inkluderas denna person i ansökan och en kreditprövning görs på er båda, varpå du får ett erbjudande.

Det är dock inte alla långivare som erbjuder lån mot borgen och det kan därför vara bra att undersöka det innan du ansöker. Ibland är det möjligt att ansöka om borgenslån hos större banker, men det har också börjat dyka upp digitala aktörer som förenklar processen att låna mot borgen. En sådan aktör är långivaren Tando Lån, som erbjuder lån upp till 70 000 kronor.

Läs vår recension av Tando Lån

Frågor att ställa sig själv som låntagare

Om du funderar på att ansöka om ett borgenslån kan det vara bra att först ställa sig själv följande frågor:

 1. Behöver du verkligen det här lånet? Vad händer om du inte lånar pengarna?
 2. Är du säker på att du har råd med lånet? Har du marginal för månadsbetalningarna?
 3. Har du fått avslag eller riskerar att få avslag på ett vanligt lån grund av din kredithistorik?
 4. Finns det någon i din närhet som litar på dig och är villig att ställa upp som borgensman?

Om svaret är ”ja” på frågorna ovan kan ett borgenslån vara rätt för dig. Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv när du svarar på dem. Du vill inte försätta någon du bryr dig om i en dålig ekonomisk situation för att du inte har råd att betala för lånet. Det kanske inte heller är värt att begära borgen av en familjemedlem eller nära vän om lånet inte är högst nödvändigt.

Frågor att ställa sig själv som borgensman

Som borgensman ingår du ett juridiskt avtal där du försäkrar långivaren om att de kommer få tillbaka sina pengar – om inte genom långivaren, så genom dig. Det är därför viktigt att fundera igenom följande frågor noga innan du tar ett beslut:

 1. Litar du på att låntagaren kommer att sköta sina månadsbetalningar?
 2. Är du säker på att låntagaren har råd? (Be att få se inkomster och utgifter!)
 3. Har du råd att betala för lånet om låntagaren inte vill eller kan hedra låneavtalet?
 4. Har du full förståelse för att du blir återbetalningsskyldig för hela lånet om skulden inte betalas?

Det är som sagt viktigt att du tar dig tiden att fundera igenom ovan frågor. Diskutera gärna länge och väl med låntagaren om varför ett borgenslån behövs, vad pengarna ska användas till och hur personen ser på sin ekonomi. På så sätt kan du skapa dig en bild över låntagarens inställning till det hela. Känns det bra i magen och du kan svara ”ja” på alla frågor ovan? Kör på!

Skillnaden mellan medsökande och borgensman

Att låna med en medsökande, eller medlåntagare, är ett liknande upplägg, men är vanligare än att ta ett borgenslån. Det handlar helt enkelt om att du ansöker om lån tillsammans med någon. Istället för att den ena agerar borgensman och bara blir inkopplad om lånet inte betalas, är ni båda ”ägare” av lånet. Ni har alltså samma skyldigheter och betalningsansvar.

Medsökande är vanligt vid såväl bolån som privatlån och brukar utgöras av en partner eller förälder. Ni kan själva komma överens om hur mycket varje part ska betala, men i slutändan har ni båda precis samma betalningsskyldigheter för lånet.

Jämför privatlån med medsökande

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden