Kreditkonto

Kreditkonto är en relativt ny produkt inom konsumentkrediter som är på stark frammarsch. Denna kredit är mycket flexibel både när det gäller storleken på krediten, hur och när den kan användas samt hur och när återbetalning kan ske. Samtidigt är det lika lätt att ansöka om ett kreditkonto som ett vanligt snabblån. För den som söker ett smidigare alternativ till just ett traditionellt smslån är ett kreditkonto ett bra val.

Notera! Produkten kreditkonto ska inte förväxlas med eller ses som synonym till kontokredit. Sistnämnda är en kredit som är kopplad till ett transaktionskonto, till exempel ett lönekonto, i en bank. Kontokrediten aktiveras i samma stund som saldot på konto understiger noll kronor. Kontot övertrasseras alltså inte om saldot blir negativt.

Korta fakta om kreditkonto

  • Fria uttag från en kreditram på mellan 3000 – 20 000 kr
  • Ränta räknas bara på det uttagna beloppet
  • Flexibel återbetalningstid
  • Tillkommer sällan avgifter, utan alla kostnader är avdragsgilla räntor
  • Återbetalning ska ske med minst ett minimibelopp varje månad

kreditkonto

Ansökan om kreditkonto

En ansökan om ett kreditkonto skiljer sig inte från en ansökan om ett vanligt snabblån. Efter att du har valt kreditbelopp och angivit vilket belopp du vill ta ut inledningsvis fyller du i de vanliga obligatoriska uppgifterna och kan sedan signera din ansökan digitalt och därefter skicka in den för handläggning. Efter ordinarie kreditkontroll (utifrån kreditupplysning – normalt utan UC) beslutas om du blir beviljad krediten eller inte.

För att bli beviljad lånet måste du få godkänt på både kreditvärdighet och betalningsförmåga. Andra grundläggande villkor är att du ska vara minst 18 år (ibland 20 eller 21 år) och vara fri från skulder hos Kronofogden. Flera kreditgivare, men inte alla, kan acceptera betalningsanmärkningar.

Notera att det är ganska många långivare som erbjuder både snabblån och kreditkonton. Idén är att erbjuda dem som behöver låna ett mindre belopp snabbt (normalt upp till 4000 – 5000 kr) möjligheten att göra det samtidigt som också de som har behov av större kreditbelopp och/eller vill ha en mer flexibel avbetalning har en produkt att välja. Men, om du behöver låna exempelvis 4000 kr, vilket alternativ ska du välja? Svaret är att du bör välja det alternativ som ger lägst lånekostnad. Hos de långivare som erbjuder båda möjligheterna är vanligtvis kreditkontot billigast.

Så använder du ditt kreditkonto

Kreditkontot fungerar som ett extra konto som du kan göra uttag från närhelst du vill (förutsatt att beloppet du behöver låna ryms inom din kreditram). Grundidén är att du ska kunna göra uttag och även insättningar löpande och bara betala ränta på den kredit som är utnyttjad. Gör du inget uttag betalar du alltså ingenting för din kredit.

Återbetalningen av uttagen kan göras ganska flexibel. Grundregeln är att det alltid finns ett minimibelopp att börja betala från och med månaden efter uttaget. Givetvis kan du dock betala mer, och då automatiskt minska kostnaderna för kreditkontot. Ränta börjar vanligtvis ticka omedelbart efter uttaget, men hos många långivare har du också en räntefri period.

Exempel: Du tar ut 6000 kr den första dagen som du har rådighet över ditt kreditkonto. Långivaren debiterar nu månadsränta för de första 15 dagarna men därefter är din kredit räntefri fram till slutet av månad 2.

Hos alla långivare har du möjlighet att delbetala på längre tid och det är i princip det för återbetalning per månad angivna minimibeloppet (eller minimiprocentsatsen) som bestämmer under hur lång tid delbetalning kan ske. När du delbetalar får du betala månadsränta för varje månad.

Exempel: Du blir beviljad en kredit på 15 000 kr på ditt kreditkonto. Vid ditt första uttag tar du ut 6000 kr att använda för en bilreparation. När du får fakturan för uttaget i slutet av månad 2 betalar du minimibeloppet (exempelvis 1500 kr) och väljer att du vill delbetala det övriga beloppet. Du betalar då 1500 kr per månad de tre följande månaderna tillsammans med en kreditränta.

Jämför erbjudanden

Det är inte alldeles enkelt att jämföra erbjudanden om kreditkonton. Anledningen är att varje erbjudande i princip är unikt. De saker du med fördel kan titta närmare på i dina jämförelser är effektiv ränta, minsta möjliga månadsbetalning, om krediten löper utan ränta den första månaden samt huruvida betalningsanmärkningar kan godtas.

Men, är inte den effektiva räntan ett dåligt mått på vad en kort konsumentkredit faktiskt kostar? Jo, för snabblån blir den effektiva räntan alltid direkt fel, men för kreditkonto ger den en mer rättvisande bild av kostnaderna för krediten.