SKEF

SKEF är en förkortning av Svenska Konsumentkreditföreningen Ekonomisk Förening. Denna förening är en sammanslutning av olika aktörer inom branschen för snabblån. De verkar för att branschen ska få ett bättre rykte, då det tidigare funnits en rad olika kreditinstitut som lånat ut pengar med mycket höga räntor, och utan att först ta en kreditupplysning på låntagaren, vilket har lett till en lavinartad ökning av ärenden hos Kronofogden.

Detta vill SKEF motverka, och de arbetar därför aktivt för att höja standarden inom branschen.

Ett medlemskap i SKEF är ett bevis på att kreditinstitutet är ett seriöst alternativ för den som vill låna pengar, då det finns ett flertal olika villkor som alla medlemmar inom SKEF måste uppfylla.

Bland annat så är det en sex månaders karenstid för de bolag som vill bli medlemmar i SKEF. Under dessa sex månader kommer bolaget att granskas för att se så att de lever upp till den standard som krävs för att godkännas medlemskap.

De som är medlemmar har därefter ett antal regler och bestämmelser att förhålla sig till, som de hela tiden måste följa. Dessa regler avser att skydda låntagarna, och handlar bland annat om hur bolagen ska förhålla sig till att sända förfallna fakturor till Kronofogden, hur dess personal ska arbeta enligt GDPR, vad som gäller om kunden inte kan betala, och hur man ställer sig till kreditupplysningar.

Bild på logo från SKEF

Så här säger SKEF om:

  • Kronofogden. Kreditgivaren får inte sända förfallna fakturor till Kronofogden förrän minst 30 dagar gått efter fakturans förfallodatum.
    Dessutom ska betalningsanmärkningar försöka undvikas i möjligaste mån, och man ska istället satsa på att lägga upp en avbetalningsplan i samråd med kunden eller dennes skuldrådgivare.
    Vidare är endast två förlängningar av betalningen godkända, då dessa ofta bidrar till att skulden ökar och därmed försvårar för en låntagare i en utsatt ekonomisk situation att kunna betala tillbaka skulden.
  • GDPR. All personal ska ha korrekt utbildning kring hur man arbetar med GDPR och annan lagstiftning kring hantering av personuppgifter, för att skydda låntagarnas personuppgifter och bankuppgifter.
  • Kreditupplysningar. På alla som ansöker om lån, ska kreditupplysning tas. Detta för att säkerställa att personen som söker lånet verkligen är i en ekonomisk situation där den har råd att betala tillbaka skulden i utsatt tid, utan att detta har en negativ inverkan på låntagarens ekonomi. Alla låntagare måste också identifiera sig med lämplig identifieringsmetod, till exempel BankID, eller liknande.

För den som är intresserad av att ta ett så kallat snabblån, till exempel sms-lån, och är osäker på om kreditbolaget är en seriös aktör på marknaden, så kan det vara en god idé att se efter på långivarens hemsida om där finns någon logotyp eller sigill från SKEF.

Finns detta, så vet man som kund att bolaget har en rad olika regler gällande kundens säkerhet att förhålla sig till och detta kan bidra till att långivaren känns som ett tryggt alternativ. Vidare ska man, som alltid, se till att man ekonomin som krävs för att kunna betala tillbaka lånet.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden