Anonyma och diskreta lån

Av: Theodor Holmberg Publicerat: maj 31, 2017

anonyma lån binär

Privatekonomiska frågor vill man vanligtvis hålla just privata. Det gäller kanske särskilt lån. Lån har en negativ klang och det är få, om någon, som önskar att andra ska känna till att man har tagit beslutet att låna.

Den absoluta majoriteten av långivare, oavsett vilken typ av lån det handlar om, ser till att värna kundernas säkerhet och integritet. Men, exakt vad kan sägas ingå i begrepp som anonymitet och diskretion? Nedan tar vi en närmare titt på vad som kännetecknar anonyma och diskreta snabblån.

Säker hantering av personuppgifter

Alla aktörer som via automatiska system behandlar personuppgifter är skyldiga att följa lagar och regleringar kring hantering av personuppgifter. Grundidén med lagstiftningen (bland annat personuppgiftslagen) är att värna privatpersoners integritet. Det betyder till exempel att personuppgifter får hämtas in och sparas endast om det krävs för att exempelvis ett avtalsförhållande ska komma till stånd. För en långivare handlar det om personnummer, översiktligt om familjeförhållanden, boendesituation, adress samt kreditinformation. Någon annan data får långivaren inte hantera.

Krypterad överföring av information

Det finns ingen skyldighet för en långivare att erbjuda en krypterad webbplats för säker överföring av exempelvis personinformation. Emellertid ser alla seriösa långivare till att ordna med kryptering via SSL. Det gör att det i praktiken blir omöjligt för en utomstående att kunna avlyssna trafik till och från webbplatsen.

Tystnadsplikt

En långivare har ingen lagstadgad tystnadsplikt, såsom den exempelvis läkare och psykologer är bundna av. Emellertid ligger det i långivarens intresse att erbjuda diskretion, så det går att räkna med att handläggarna hos långivarna är ålagda en informell tystnadsplikt.

Kreditupplysning via annan aktör än UC

UC är den största aktören inom kreditinformation i Sverige. UC har också den mest omfattande informationen. Det gör automatiskt att majoriteten av borgenärerna väljer denna aktör som affärspartner för kreditinformation. Om en långivare vänder sig till UC för en kreditupplysning på en potentiell låntagare, kommer låntagaren att få en notering om sin ansökan i kreditinformationen. Den kommer sedan att synas i alla kommande utdrag. För den som vill hålla denna information mer hemlig för borgenärer är det klokt att välja en långivare som inte använder UC. Både inom snabblån och privatlån finns idag många långivare som använder exempelvis Creditsafe eller Bisnode Kredit.

Diskret kommunikation

Den viktigaste frågan för många som vill hålla sina privatekonomiska förehavanden hemliga är förmodligen om långivaren kan garantera diskret kommunikation vad gäller fakturor, omfrågekopior, med mera. Till exempel kanske man vill hålla lånet hemligt för make/maka eller sambo.

Många långivare har idag en helt digital hantering av all nödvändig korrespondens. Det gäller då såväl omfrågekopia på kreditupplysningen som skuldebrev, fakturor och eventuella påminnelser. Notera emellertid att omfrågekopior egentligen ska skickas till folkbokföringsadressen. Dock finns möjligheten att skapa en digital brevlåda via tjänsten Kivra för att ta emot kopian digitalt där istället.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden