Bli mer värdefull för företaget och din chef

Av: Ylva Gren Publicerat: november 15, 2017

Kvinna med dator

Majoriteten av oss förlitar oss på vår månadslön för den löpande ekonomin. Är lönen låg blir utrymmet för spenderande, sparande och investeringar lågt. Är lönen i stället av det högre slaget blir utrymmet givetvis större. Allt beror dock på hur man handskas med pengar generellt.

De flesta strävar efter att successivt höja sin lön för att på så sätt få en större ekonomisk trygghet. Några sätt att uppnå det är att ta mer ansvar på den nuvarande arbetsplatsen, att byta arbetsplats och att vidareutbilda sig. På ett mer övergripande plan är det emellertid storleken på det värde man bidrar med till företaget som avgör lönens storlek. Den som betraktas som mer värdefull får också i normalfallet en högre lön.

Eftersom det är din chef som sätter lönen är det centralt att du förmedlar ditt värde till henne eller honom. Frågan är hur du gör det på bästa sätt? Här är tre tips att fundera kring. Se tipsen som generella. De behöver inte vara de bästa verktygen för alla personer och inte heller för alla arbetsplatser.

Matcha din chefs kommunikation

Alla har vi olika sätt att kommunicera. Vissa är den diskuterande typen som gärna stöter och blöter alla frågor medan andra söker enkla och raka svar. En del personer är iakttagande och reflekterande medan andra är mer offensiva i sin framtoning. Du gör klokt i att känna in hur din chef kommunicerar och försöka matcha hans eller hennes sätt.

Exempel: Din chef är den reflekterande typen som tar beslut efter en stund med överväganden. Sannolikheten är då att din chef vill ha tydlig och konkret information om för- och nackdelar tillsammans med ett antal argument. Att då endast kommunicera ett lösningsförslag är förmodligen inte rätt kommunikation.

Ta ansvar – men förankra väl

Majoriteten av chefer önskar att deras underordnade tar eget ansvar. Det underlättar deras jobb samtidigt som ett ökat ansvarstagande får de underordnade att växa. Samtidigt finns alltid både formella och informella strukturer för beslutsfattande, och det är inte många chefer som uppskattar när en underordnad kringgår dessa (oavsett hur gott syftet är). Att ta mer ansvar är ett utmärkt sätt att höja din status på arbetsplatsen, men det gäller att du är noga med att följa beslutsstrukturer och förankra dina initiativ på rätt sätt.

Var en god kollega

Det kanske låter som ett lite märkligt tips; att du ska vara en god kollega. Om vi benar ut tipset blir det dock förhoppningsvis tydligt.

Om du ser till att vara ett stöd för dina arbetskamrater, oavsett det handlar om privata eller arbetsrelaterade frågor, kommer din chef förmodligen att märka det förr eller senare. Om inte, finns chansen att dina kollegor talar varmt om dig på eget initiativ. Viktigt är dock att du ser till att vara en bra kollega utifrån ett medmänskligt perspektiv, inte för att du ser möjligheten att klättra i karriären.

Kopplat till ovan är att du bör vara försiktig med att ta del av skvaller. Det skvallras en hel del på alla arbetsplatser och långt ifrån allt är av en mer konstruktiv karaktär. Snappa upp de viktigaste delarna från fikarummets sorl, men undvik att själv delta i diskussionerna. Information sprids snabbt och det är onödigt att riskera att din chef upptäcker att du deltar i skvallrandet.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden