Börsen i gungning – Agera eller avvakta?

Av: Ylva Gren Publicerat: februari 6, 2018

För närvarande råder det stor osäkerhet på börserna världen över. Nedgången började igår måndag med ett stort ras på Dow Jones. Totalt sjönk index med -4,6% och börsen backade med totalt 1175 punkter. Aldrig någonsin har börsen backat så mycket på en och samma dag. Det började snabbt pratas om ”den svarta måndagen” som en referens till den kraftiga nedgången måndagen den 19 oktober 1987. Många experter tror att nedgången på den amerikanska börsen dessutom kan påverka andra börser runtomkring i världen. Vissa talar om att detta kan vara början på en ny finanskris medan andra säger att läget kommer stabiliseras inom kort. Men vad beror detta på, vem kan man lita på och hur kan man göra det bästa av situationen?

Först och främst är det inte helt klarlagt vad det är som triggade det drastiska börsraset igår. Vad som går att konstatera är dock att detta är en tydlig indikation på hur känslig börsen är och hur snabbt saker och ting kan ändras, utan att det finns någon tydlig bakomliggande anledning. Det finns teorier om att en starkt bidragande orsak till raset var robothandel. Upprinnelsen till att robothandeln triggade till en kraftig nedgång ska dock ha varit en nedåtgående trend i form av många säljordrar och få köporder under morgonen och förmiddagen. Detta ska dock sedan ha spätts på av robotarna. Det var alltså inte endast den mänskliga faktorn som låg bakom detta.

stockmarket

Börsen är komplex på så sätt att det är svårt att veta exakt vilka parametrar och faktorer det är som styr och påverkar utvecklingen. Till syvende och sist är det, i de allra flesta fall, människor som köper och säljer aktier. Många av dessa är så kallade traders som arbetar för exempelvis banker eller andra finansinstitut. Det finns dock många privatpersoner som är aktiva på börsen. Även om traders och vanliga lekmän kan ses som två vitt skilda typer av aktörer på marknaden så är de båda lika oförmögna att de facto kunna konstatera vad som sker i framtiden. Med andra ord är det spekulationer som styr marknadens utveckling. Bakgrunden till dessa spekulationer kan antingen vara kvalificerade gissningar i form av tekniska eller fundamentala analyser, tips, råd eller magkänsla. Det de alla har gemensamt är att ingen av metoderna kan fastställa det exakta framtida utfallet. Med andra ord är det i grund och botten psykologiska aspekter som styr börsens utveckling, alltså vad folk tror kommer ske, eller inte ske.

Det kan te sig aningen märkligt att något så abstrakt som psykologi påverkar börsen i den här utsträckningen, men till stor del är det faktiskt precis så som det ligger till. Det finns försök till att förutspå utvecklingen genom ovan nämnda analysmetoder som teknisk och fundamental analys, men de metoderna kan endast ge en fingervisning och aldrig ett konkret svar på hur man ska investera. Teknisk analys går ut på att man läser av de historiska trendkurvorna i ett visst värdepappers utveckling för att på så sätt försöka förutspå när det är bäst att köpa eller sälja. Fundamental analys går i sin tur ut på att man läser årsredovisningar, prospekt och rapporter för att på detta sätt skapa sig en uppfattning om hur framtiden för ett visst företag kan komma att se ut. Som du märker ger dessa metoder en ganska vag utgångspunkt att kunna fatta ett helt korrekt beslut utifrån. Mot bakgrund av detta kan man alltså inte lita på någon. Det som gör att en trader lyckas med sina affärer är att denne kan förstå såväl makro- som mikroperspektiv av vad som påverkar världsekonomin och således börserna. Det är utifrån detta som man sedan får göra analyser och därefter kvalificerade gissningar för hur marknaden kan komma att utvecklas.

Med tanke på att man i stort sett kan chansa och gissa sig fram till stora vinster på värdepappersmarknaden så kan egentligen vem som helst börja investera i aktier, terminer, obligationer och liknande. I tider som dessa, när börsen är på stark nedgång, kan det dessutom finnas goda möjligheter till att snabbt göra riktigt bra affärer i och med att en nedgång förr eller senare kommer följas av en uppgång. Många väljer då att gå in med stort kapital och hoppas på en rejäl hävstångseffekt när marknaden sedan vänder. Vissa väljer till och med att belåna huset ytterligare eller teckna ett privatlån för att finansiera investeringarna. Funderar du på att investera i värdepapper men inte riktigt har tillräckligt med likvida medel kan det vara en god idé med alternativ finansiering i form av lånade pengar. Under flikarna Privatlån eller Snabblån här på sidan kan du se marknadens bästa låneerbjudanden inom respektive kategori just nu. Var dock medveten om att det är en stor risk förenad med att investera lånade pengar. Innan du gör detta bör du vara väl medveten om vilka konsekvenser som kan följa vid ett misslyckat utfall.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden