Danmark skärper lagen för snabblån

Av: Emil Jansson Publicerat: juli 11, 2020

Vi har tidigare rapporterat om den höga skuldsättningen i Danmark, som enligt SCB är högst i förhållande till antal invånare bland flera europeiska länder. Som ett led i att minska skuldsättningen inför nu Danmark en lag som tydligt begränsar hur snabblån får utformas kring räntor och avgifter, samt hur dessa får marknadsföras. Lagen är en av de strängaste inom EU.

Ny lag för snabblån i Danmark

Hög skuld per capita och skuldkvot

Jämfört med flera av Europas största ekonomier och våra länder i Norden har de svenska hushållen näst mest skulder per capita. Bara danskarna har en högre skuldsättning i förhållande till antal invånare, enligt en analys från SCB. Vid årsskiftet 2019 uppgick den genomsnittliga skulden i Danmark till 620 000 kronor per invånare, jämfört med 427 000 kronor i Sverige.

Även skuldkvoten visade sig vara högst i Danmark, det vill säga relationen mellan skulder och inkomster. En hög skuldkvot innebär att hushållen har stora skulder i förhållande till sin inkomst. En hög belåning gör att människor och samhället i stort blir mer känsliga för ränteförändringar och kan leda till betalningssvårigheter i sämre tider, till exempel vid hög arbetslöshet.

Som ett sätt att motverka att särskilt utsatta medborgare hamnar i skuldspiraler och drar på sig stora skulder har nu en ny lag införts i Danmark. Den skärper reglerna för utlåning och marknadsföring av snabblån och andra högkostnadskrediter.

Tidigare lagstiftning skärps

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 och är en åtstramning av de regler som infördes 2019. Då beslutades att alla kreditgivare måste ha tillstånd för utlåning från den danska motsvarigheten till Finansinspektionen. Bestämmelserna innefattade även regler om att långivare enligt lag måste genomföra en ordentlig kreditupplysning innan lån ges ut.

Dessa regler har man nu alltså valt att komplettera med ytterligare regleringar. Med den nya regeluppsättningen har nu Danmark en av de striktaste lagarna för högkostnadskrediter i EU. De främsta förändringarna som införts är följande:

  • Räntetak på 35 %, dvs. lån med effektiv ränta som överstiger detta tak är nu förbjudet
  • Kostnadstak på 100 %, dvs. ett lån kan aldrig bli dyrare än två gånger lånebeloppet
  • Långivare som erbjuder lån med ränta över 25 % får inte marknadsföra sin produkt
  • Förbud mot att marknadsföra högkostnadskrediter i samband med spel om pengar

Ökat konsumentskydd vid lån

Målet med den nya lagen är att öka konsumentskyddet och minska risken för att danska medborgare drar på sig skulder som de inte har råd med, och då måste låna ytterligare för att betala sina skulder. Utan ett kostnadstak kan till exempel lån ett som låntagaren misslyckas betala tillbaka ticka på obehindrat och bli hur dyrt som helst, med avgifter och dröjsmålsränta.

Den danska regeringen har sett flera exempel på lån med effektiv ränta upp till 800-900 %, men det är det slut på nu. Genom att det finns ett kostnadstak kan man även förhindra affärsmodeller som går ut på att tjäna pengar på förseningsavgifter.

Marknadsföringsförbud kritiseras

De marknadsföringsförbud som införts gör att konsumenter slipper mötas av reklam för dyra snabblån och krediter på till exempel bussen eller tåget. Genom att marknadsföring i samband med spel dessutom nu förbjudits slipper spelberoende lockas till att låna pengar för att finansiera sitt missbruk och på så sätt hamna i en ännu sämre ekonomisk situation.

Förbudet om marknadsföring har dock fått utstå viss kritik i Danmark. Detta för att taket för räntan ligger på 35 %, medan gränsen för att få lov att göra reklam ligger 10 procentenheter lägre. Det innebär att kreditgivare som erbjuder lån på högst 35 %, och därmed följer den nya lagen, ändå inte kan marknadsföra sig. Såvida de inte sänker räntan ytterligare, till 25 %.

Så skiljer sig lagen från den svenska

Den första september 2018 infördes liknande regler för högkostnadskrediter i Sverige. Tack vare dessa regler har även svenska konsumenter ökat skydd vid lån, i form av ett kostnads- och räntetak. Gränsen för hur dyr en kredit kan bli är detsamma som i Danmark, det vill säga högst beloppet gånger två. Men räntetaket är något högre i Sverige, på 40 %.

Även om vi i Sverige inte har något förbud mot att vissa kreditgivare får marknadsföra sig, finns en del regler för hur långivare får göra reklam för lån. Den gyllene regeln är att marknadsföringen av krediter ska vara måttfull och inte påträngande. Lån får inte heller framställas som en problemfri lösning och den effektiva räntan måste alltid framgå.

Läs mer: Det här förbjuder den nya lagen för e-handel

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden