De 10 galnaste sätten människor har försökt dölja pengar från Skatteverket

Av: Lucy Publicerat: augusti 9, 2021
De 10 galnaste sätten människor har försökt dölja pengar från Skatteverket

Det händer ibland att folk försöker gömma sin inkomst och sina pengar från Skatteverket för att slippa betala skatt. Detta är inte något som bara händer i Sverige utan på flera platser runt om i världen. Skälen till att man vill gömma pengar kan variera stort. Det kan till exempel handla om att man vill sätta sig i en situation där man har en bra anledning att låna pengar, eller liknande. Vi ska nu ta oss en titt på 10 galna sätt som folk har försökt gömma pengar från Skatteverket, eller motsvarande organisation i andra länder, på.

1. Jag gick inte med på att betala skatt

Vissa personer verkar ha missförstått det här med att betala skatt och tror att det är frivilligt att välja ifall man ska göra det eller inte. I USA har personer som försökt använda sig av detta argument ofta refererat till ett domstolsbeslut från Högsta Domstolen i landet. Detta beslut slog fast att USA:s skattesystem bygger på frivillig bedömning och betalning. IRS, USA:s motsvarighet till Skatteverket, har i efterhand dock slagit fast att detta beslut syftar på att landets medborgare initialt har rätt att själva göra en bedömning om hur mycket de ska betala i skatt. Du har med andra ord rätt att till en början göra en bedömning om hur mycket du ska betala i skatt, inte om du ska betala någon skatt överhuvudtaget eller inte. Skulle din bedömning visa sig vara helt felaktig kan du antingen bli skyldig mer pengar eller få pengar tillbaka i efterhand.

2. IRS är inte en riktig myndighet

Ett annat argument som personer i USA använt sig av för att försöka undvika att behöva betala skatt är att IRS inte är en riktig myndighet och att de därför inte kan tvinga folk att betala skatt. De hävdar vidare att eftersom IRS är ett privat företag och landets konstitution gett kongressen makten att bestämma om och samla in skatter, samtidigt som kongressen inte var inblandade i skapandet av IRS, så har inte IRS rätt att beskatta medborgarna. På IRS håller man dock inte med, och det har tidigare hänt att de tagit folk till domstol när de försökt använda sig av detta argument. IRS hävdar i stället att eftersom de lyder under landets finansminister, samtidigt som kongressen givit finansministern rätt att besluta om och samla in skatter, så har de visst rätt att beskatta folk. Detta är i sin tur något de flesta håller med om.

3. Den typ av inkomst jag har är inte beskattningsbar

Ett annat sätt folk försöker undvika att betala skatt på är att hävda att deras inkomst inte är beskattningsbar. I USA hänvisar dessa människor till avsnitt 861 i landets Internal Revenue Code. Enligt dessa personer fastställer detta avsnitt att den största delen av en persons inkomst i USA inte är beskattningsbar. De gånger dessa ärenden har gått till domstol har det dock i samtliga fall slutat med att IRS har fått rätt. Detta är med andra ord inte ett hållbart argument för att undvika att betala skatt.

4. Texas tillhör inte USA

Ett annat argument som folk i USA har använts sig av är att vissa Texasbor hävdat att delstaten inte är en del av USA. Visserligen stämmer det att Texas var en självständig republik under en kortare period innan delstaten annekterades av USA 1845. Denna annektering är dock något vissa av dess medborgare verkar ha missat. Enligt IRS har en hel del Texasbor under årens lopp nämligen försökt undvika skatt genom att hävda att Texas inte tillhör övriga USA och att IRS därför inte har rätt att beskatta dem. Vad de bygger detta argument på är okänt, men oavsett vilket har argumentet inte hållit i de fall då dessa ärenden gått till domstol.

5. Mitt personnummer är odjurets märke

I Uppenbarelseboken i Bibeln går det att läsa om hur världen en dag kommer att gå under. Detta inkluderar bland annat att ett odjur kommer att uppenbara sig från underjorden och ge alla människor ett märke på deras kroppar. Från och med då kommer ingen att kunna köpa eller sälja saker, förutom den som har märket, odjurets namn eller dess nummer på sig. I populärkultur brukar odjurets nummer vara 666, trots att Bibeln aldrig specifikt anger vilket som är dess nummer. Detta har fått en del kristna fundamentalister i framför allt USA att hävda att det är deras personnummer som är odjurets nummer, och att det därför inte kan använda sig av det för att betala skatt. Detta må låta som ett skämt, men det är det inte. Så sent som 2014 gick ett sådant ärende till domstol. En person som använde sig av detta argument ville då inte ge sitt personnummer till sin arbetsgivare, vilket arbetsgivaren behövde för att kunna rapportera in hans beskattningsbara inkomst. Personens argument höll dock inte i domstolen vilka gav arbetsgivaren rätt.

6. Jag är inte människa

I USA har ett företag samma konstitutionella rättigheter som en enskild medborgare, något som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. 2010 beslutade landets Högsta Domstol också att företag har rätt att ge obegränsade politiska donationer enligt landets First Amendment. Presidentkandidaten Mitt Romney ska under sin valkampanj följande år sagt till en demonstrant att ”företag är människor.” I landets Internintäktskod är en person eller människa en ”individ, stiftelse, egendom, partnerskap eller företag.” Detta har fått en del medborgare att hävda att eftersom en individ eller människa är detsamma som ett företag så är de inte människor. De kan, enligt deras argument, därför inte bli beskattade. Detta har fått IRS att ta dessa människor till domstol där domstolarna i samtliga fall gett IRS rätt.

7. Regeringen har ett hemligt konto med 630,000 dollar i mitt namn

Ett annat sätt som vissa medborgare i USA försökt undvika skatt på är att hänvisa till en mycket invecklad konspirationsteori som hävdar att regeringen redan har ett bankkonto i deras namn. De hävdar vidare att de därför inte är beskattningsbara eftersom de inte omfattas av amerikanska lagar eller skatter. Det gör de inte eftersom de hävdar att deras skatteräkning i själva fallet tillhör en juridisk enhet med ett välfinansierat bankkonto som har samma namn som dem men som i själva verket inte är dem. Detta låter förstås som ren rappakalja, men konstigt nog finns det faktiskt personer som tror på det. Denna konspirationsteori kan spåras tillbaka till 1980-talet. Då hävdade en man vid namn Roger Elvick att i samband med att den federala regeringen beviljar ett födelsebevis skapar de också en låtsasperson som är associerad med den verkliga människan samt sätter in 630 000 dollar på dennes konto. Han hävdade vidare att det var en hemlig, judisk intrig som låg bakom detta. Elvick lämnade därför in över 1 miljon dollar i falska skattedeklarationer i ett försök att få ut pengarna på hans hemliga låtsaskonto. Föga förvånande lyckades han inte få ut några pengar.

8. Skatteparadis

Det är ett också ett känt faktum att många personer försöker undvika skatt genom att gömma sina pengar i olika skatteparadis. Detta är något som både många kändisar och stora företag försökt sig på genom åren.

9. Skalföretag

Ett skalföretag är ett företag som bara existerar på papper och inte i verkligheten. Personer som vill undvika skatt kan därför använda skalföretag till att kanalisera pengar genom dem och därför slippa behöva betala skatt. Denna typ av företag har en laglig existens men erbjuder få eller inga faktiska produkter eller tjänster överhuvudtaget.

10. Aktieswap

En aktieswap är ett annat olagligt sätt som olika aktörer försöker undvika att betala skatt på. Det är i grund och botten ett officiellt avtal som tillåter två parter att överföra vinsten och förlusten från en uppsättning tillgångar mellan varandra utan att faktiskt överföra ägandet. En sådan överföring är kopplad till en fast ränta. Det innebär att deltagarna kan förvänta sig en fast avkastning, antingen i en betalning eller vid flera förutbestämda tidpunkter.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden