Effektiv ränta jämfört med en vanlig ränta

Av: Lucy Publicerat: augusti 12, 2021
text

Det finns i huvudsak två olika typer av ränta. Dessa är nominell ränta och effektiv ränta. I denna text ska vi förklara skillnaden mellan de båda.

Nominell ränta

Den ränta man i de flesta fall brukar hänvisa till när det kommer till lån är nominell ränta. Det är den nominella räntan de flesta långivare brukar vara tydligast med att ange. Men exakt vad är det uttrycket nominell ränta syftar på?

När du lånar pengar måste du förstås betala tillbaka själva lånebeloppet. Att låna pengar kostar dock pengar, och detta beror på att det tillkommer ränta till ett lån. Det är detta som kallas för nominell ränta.

För att ge dig ett exempel på vad som är nominell ränta kan vi säga att du tar ett lån på 50 000 kr från en bank eller annan låneförmedlare. I detta exempel måste du betala en nominell ränta som ligger på 4% av det belopp du lånar. Eftersom du lånar 50 000 kr är det därför 4% av 50 000 kr som du måste betala i nominell ränta. För att räkna ut vad 4% av 50 000 är multiplicerar du 50 000 med 0,04 vilket blir 2000. I detta fall måste du därför betala 2000 kr i nominell ränta. Du måste då betala tillbaka 50 000 kr plus 2000 kr vilket är 52 000 kr.

I de flesta fall när nominell ränta anges brukar det handla om hur mycket nominell ränta som måste betalas per år som du betalar tillbaka lånet. Tillkommer det inte några andra avgifter till ditt lån består din månadskostnad då av summan pengar du lånat delat på hur många månader du har på dig att betala tillbaka plus den nominella räntekostnaden per månad.

Effektiv ränta

När det gäller lån brukar man också tala om effektiv ränta. När man talar om detta är det lånets totala ränta som man menar. Som tidigare nämnt kan det nämligen hända att det tillkommer andra avgifter än den nominella räntan till ett lån. Två sådana avgifter som kan tillkomma är aviserings- samt uppläggningsavgifter. När man ska ange den effektiva räntan inkluderar man även dessa avgifter i det hela. Man kan därför säga att den effektiva räntan består av den nominella räntan samt övriga avgifter som kan tillkomma när du tar ett lån, med andra ord den sammanlagda extrakostnad som tillkommer till lånet utöver själva lånebeloppet.

När du ska jämföra olika lån för att se vilket som har bäst villkor ska du därför absolut inte göra misstaget att stirra dig blind på den nominella räntan. Tvärtom så är den effektiva räntan betydligt viktigare att undersöka eftersom den anger den sammanlagda summa som det kommer att kosta dig att låna pengar.

Med andra ord bör du aldrig tacka ja till ett låneerbjudande utan att ha koll på vilken effektiv ränta lånet har. Ett lån kan nämligen ha en låg nominell ränta men flera tillkommande avgifter. Det sammanlagda belopp du måste betala tillbaka kan därför bli högre än om du tagit ett lån med lite högre nominell ränta men inga eller lägre övriga avgifter. Ha detta i åtanke nästa gång du ska ansöka om att låna pengar!

Vad är bra att känna till om nominell ränta?

Vad är det då som avgör hur hög en nominell ränta blir? Självklart beror detta i första hand på vilken långivare du vänder dig till. I de flesta fall brukar det dock också bero på hur din ekonomiska situation ser ut. Generellt sett kan man säga att ju mindre säker banken kan vara på att du kommer att kunna betala tillbaka pengarna, desto högre kommer räntan att bli. Högre ränta blir då nämligen ett sätt för banken att minska den ekonomiska risk som de tar när de lånar ut pengar till dig. Har du till exempel fast inkomst och en hög lön är det en större chans att du kommer att kunna betala tillbaka lånet, och därför tar banken i detta fall en mindre risk när de lånar ut pengar till dig vilket i sin tur resulterar i lägre ränta.

Andra saker som kan ge dig en lägre ränta på ditt lån kan handla om ifall du har några betalningsanmärkningar eller inte, ifall du har en medlåntagare och i så fall hur dennes ekonomi ser ut, samt ifall du tar ett lån med säkerhet eller inte.

Fördelen med ett lån med säkerhet är att de brukar ge lägre ränta än vad sådana utan säkerhet gör. När du tar ett lån med säkerhet måste du nämligen lämna någon av dina tillgångar i säkerhet till banken. Det innebär att detta är saker som banken kan lägga beslag på och ta från dig om du inte kan betala tillbaka lånet. Exempel på sådana saker kan vara din bostad, din bil eller din båt. Återigen, genom att kunna ha någon av dina tillgångar som säkerhet tar banken en mindre risk när de lånar ut pengar till dig, och som en följd av detta brukar lån med säkerhet därför ha lägre ränta. Är det ett lån utan säkerhet tar banken i sin tur en större ekonomisk risk vilket de alltså brukar kompensera för genom att begära en högre ränta.

Vad är bra att känna till om effektiv ränta?

Den effektiva räntan är som tidigare nämnt den viktigaste när det gäller ett lån eftersom den handlar om hur mycket den totala kostnaden för ditt lån kommer att bli. Eftersom den delvis utgörs av den nominella räntan påverkas den bland annat av samma saker som den nominella gör, men inte bara. Andra saker som kan spela in handlar bland annat om när det är tänkt att du ska göra de olika avbetalningarna för ditt lån. Oavsett vilket är den effektiva räntan alltså det viktigaste att jämföra olika lån emellan eftersom det är den som anger vad den totala kostnaden för lånet kommer att landa på.

Tyvärr händer det att låntagare gör misstaget att fokusera på den nominella räntan i stället för den effektiva när de jämför olika lån. Gör alltså inte detta misstag, utan se alltid till att du också jämför den effektiva räntan. Gör du inte det riskerar du att åka på en mycket otrevlig överraskning när det är dags att betala tillbaka pengarna. Effektiv ränta brukar för övrigt också anges utefter år, alltså som att lånet kommer avbetalas en gång om året.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden