Felaktig statistik kring sms-lån

Av: Ylva Gren Publicerat: september 25, 2015

Smslåne-branschen är aldrig fredad från kritik. Visst ska det gå att kritisera alla typer av finansiella tjänster och de aktörer som är verksamma inom dem, men det är också viktigt att kritiken bygger på konkreta och odiskutabla fakta. I annat fall uppstår en diskrepans mellan verklighet och fakta och det är inte något som de konsumenter som kan ha ett behov av att ansöka om sms-lån är betjänta av.

På senare tid har sms-lånen som tjänst och framför allt deras konstruktion varit uppe till debatt på högsta nivå i Sverige och både regeringen och enskilda ministrar har varit uttalat sig mycket kritiskt kring denna låneform. Katalysatorn för det plötsligt stora intresset från makthavarna är den rapport över snabblån 2014 som Kronofogden har publicerat och den uppgift som har varit mest på tapeten är den som visar ökningen av obetalda snabblån.

En snabb titt på den graf som Kronofogden redovisar ger vid handen att utvecklingen när det gäller snabblån som inte betalas och går till Kronofogden ser dyster ut. Samtidigt ger grafen inte hela sanningen.

Fler tar snabblån

Ju större antal snabblån som beviljas, desto fler ärenden kommer slutligen att komma till Kronofogden. Det är inget som är speciellt för just snabblån. Skulle andra lånetyper öka i popularitet i lika snabb takt som snabblån skulle utvecklingen vad gäller obetalda lån för dessa lånetyper följa samma mönster.

Ändringar i underlaget

En annan faktor bakom Kronofogdens dystra rapport och den efterföljande stundtals heta debatten är att myndigheten har skruvat på urvalet. En snabb titt på bakgrundsdatan för Kronofogdens sammanställning visar att urvalet mellan 2006-2013 var krediter på upp till 4000 kr och att urvalet för statistiken för 2014 inkluderade alla snabblån, det vill säga krediter på upp till 15 000 kr. Inkluderas plötsligt en mycket stor del av alla snabblån är det inte konstigt att antalet obetalda lån ökar.

Om sms-lån på Lånapengar.com

Här på Lånapengar.com ser vi snabblån som ett sätt att snabbt kunna erhålla kontanter i det fall det är knapert i hushållskassan. Vi ser smslån som en tjänst som har ett existensberättigande och det finns bevisligen en stor efterfrågan.

Vi rekommenderar aldrig att man ansöker om ett smslån för konsumtion och vi är noga med att poängtera att det finns risker med att ansöka om denna typ av kredit. Samtidigt är vi kritiska till den desinformation som sprids kring smslån. Inom finans och ekonomi är det viktigt med korrekt information så att konsumenterna kan göra medvetna och utifrån den egna ekonomin gynnsamma val. Med myndigheternas och politikernas agerande tycker vi att denna princip ställs åt sidan och det är olyckligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden