Fick låna pengar utan säkerhet – stämmer banken

Av: Emil Jansson Publicerat: oktober 19, 2014

Efter att en kvinna blivit erbjuden att teckna ett bolån på sex miljoner på en bank utan att banken krävt tillräcklig säkerhet stämmer kvinnan nu banken. Hon kan i dagsläget inte betala räntor och amorteringar på lånet och i stämningsansökan anför hon att hon anser att banken handlat fel då den inte säkerställt hennes säkerhet för lånet innan hon undertecknade låneavtalet. Läs hela nyheten här på Lånapengar.com.

Ska vara omöjligt att låna sex miljoner utan tillräcklig säkerhet

De två vanligaste låneformerna i Sverige är bolån och privatlån. Det som främst skiljer dessa åt är att det krävs en reell säkerhet vid bolån – en pant i själva bostaden – medan vid ett privatlån så kan du låna pengar utan säkerhet. Visserligen krävs för ett privatlån att låntagaren uppfyller vissa villkor, till exempel att han eller hon ska vara minst 18 år fyllda, ska ha en inkomst över en viss nivå och att han eller hon ska sakna betalningsanmärkningar (undantag finns dock), men någon fysisk säkerhet har låntagaren inte att ta i anspråk.

Det andra som skiljer dessa två låneformer är summan. Det går inte att låna mer än 400 000 kr i form av ett privatlån, medan det för ett bolån egentligen inte finns någon övre gräns (bortsett från att belåningsgraden givetvis inte kan överstiga 100% av bostadens värde).

I det aktuella fallet tecknade kvinnan ett bolån på sex miljoner kronor med bostaden som säkerhet. Problemet var att bankens säkerhet i bostaden genom pantbrev inte på långa vägar motsvarade lånesumman. I praktiken fick kvinnan därmed ett privatlån på ett belopp som vida överstiger maxgränsen (400 000 kr) samtidigt som räntan sattes enligt taxan för bolån.

Högre ränta blev ohållbar

Räntesatsen på bolånet var mycket modesta 1,5% vid låneavtalets tecknande. Med denna räntesats uppgick kvinnans räntekostnader per år inledningsvis till 90 000 kr. Räntan kröp sedan upp till 3,75% och räntekostnaderna steg då till 225 000 kr per år. Denna situation blev ohållbar för kvinnan, och det är därför hon har valt att stämma banken.

Kvinnan menar att bankens agerande har varit ”oprofessionellt” och att banken aldrig skulle ha beviljat henne lånet. I stämningsansökan menar hon att lånet inte ska anses vara giltigt över huvud taget. Banken har i sin tur stämt kvinnan för uteblivna betalningar.

Vilken bank det är fråga om framgår inte av rapporteringen i tidningen Barometern, som var först ut med nyheten, men det synes klart att det är en mindre bank i östra Småland det handlar om.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden