Har du kunskaperna som krävs för ekonomiskt körkort?

Av: Ylva Gren Publicerat: mars 21, 2018

Siffror

Under flera år har vi bombarderats med nyheter om att genomsnittssvensken har begränsade kunskaper om ekonomi. Sist frågan om våra bristande kunskaper var på tapeten var för bara några veckor sedan när Finansinspektionen meddelade resultaten i sin Rapport om hushållens ekonomi 2017. Resultaten var långt ifrån nedslående i alla delar, men rapporten föranledde ändå ekonomiskribenter från varje hörn av landet att beskriva situationen som alarmerande.

Kort om Finansinspektionens rapport

Finansinspektionen tittar varje år på rena fakta kring hushållens ekonomi, det vill säga inkomster och utgifter, sparande och investeringar, och så vidare. Med jämna mellanrum gör man också en undersökning om mer mjuka faktorer som räknefärdighet och allmänna kunskaper om privatekonomi.

I rapporten för 2017 visar det sig att hushållens ekonomi överlag har stärkts under de senaste åren. Det var till exempel 79 procent av de tillfrågade som 2017 aldrig hade slut på pengar i slutet av månaden. Motsvarande siffra för 2009 var 69%. I rapporten finns också att läsa att sparandet överlag har ökat och är mer stabilt.

Det mest oroväckande är kanske att den grupp personer som har det sämst ställt inte har minskat i storlek de senaste åren. Cirka 13% av de tillfrågade uppgav 2017 att de inte har någon möjlighet att betala en oväntad räkning på 20 000 kr utan att behöva ta lån eller använda kreditkort.

Sistnämnda uppgift är i linje med vad många andra undersökningar har visat på sistone. Det är successivt fler som får en stabilare ekonomi, men de som har det sämst ställt har svårigheter att förbättra sin situation.

Kunskaperna om ekonomi försämras

Finansinspektionen har gjort undersökningar av så kallad finansiell förmåga samt räknefärdighet både 2010, 2014 och 2017. Den senaste undersökningen visar på att kunskaperna om ekonomi har försämrats väsentligt på bara några år. Den största försämringen har skett inom grundläggande matematik såsom division och procenträkning.

Det är kanske föga förvånande att den åldersgrupp som klarar sig bäst är de som är mellan 40-49 år. Den åldersgrupp som har sämst kunskaper är den yngsta, det vill säga personer mellan 18-29 år. Det finns naturligtvis också en korrelation mellan antalet rätt svar och utbildningsnivå samt inkomst. Mer uppseendeväckande är kanske att män överlag synes få betydligt bättre betyg på räknefärdighet och finansiell förmåga än vad kvinnor får.

Det ska dock i sammanhanget sägas att Sverige ligger relativt bra till i jämförelse med andra länder vad gäller kunskapsnivåerna. Det finns en hel del skräckexempel både i Europa och globalt.

Testa dina kunskaper

Här är tre frågor från det underlag som ligger till bakgrund för Finansinspektionens undersökning av kunskaper om ekonomi. Kan du svara rätt på frågorna? Du kan se dessa frågor samt ett antal ytterligare frågor i Finansinspektionens rapport. I rapporten finns också facit på frågorna.

1. Du får 2% ränta på ditt sparkonto och du har 100 kr sparade. Hur mycket kommer du att ha på kontot efter fem år om du inte rör pengarna.
A) Mer än 102 kr
B) 102 kr exakt
C) Mindre än 102 kr

78% av de tillfrågade svarade rätt på denna fråga.

2. Om du köper aktier i ett par enstaka bolag tar du mindre risk än om du köper en aktiefond – är påståendet sant eller falskt?

På den här frågan svarade 69% av de tillfrågade rätt.

3. Du har 1% ränta på ditt sparkonto och inflationen på årsbasis är 2%. Om pengarna står kvar på kontot i ett år, kommer värdet vara…?
A) Högre än 100 kr
B) Lika mycket
C) Mindre än 100 kr

Endast 61% av de tillfrågade svarade rätt på denna fråga.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden