Hårdare amorteringskrav och lägre räntor

Av: Emil Jansson Publicerat: oktober 11, 2014

Redan i våras rekommenderade Bankföreningen att alla som tecknade ett bolån för vilket belåningsgraden var över 70% skulle ha krav på sig att amortera, först och främst relativt skyndsamt ned till just 70%. Med tanke på att banker och andra aktörer inom bolån överlag följer Bankföreningens råd har ett klart tydligare amorteringskrav vuxit fram under 2014. Men redan nu, ett halvår senare, vill föreningen skärpa kraven ytterligare.

Den 7:e oktober gick nämligen Bankföreningen ut med rekommendationen att amorteringskrav bör gälla på alla nya bolån för vilka belåningsgraden är på 50% eller mer. Det är rejäl skärpning av den tidigare rekommendationen och med den nya principen träffas betydligt fler potentiella låntagare än vad som gäller om amorteringskravet aktualiseras först vid en belåningsgrad på 70%. Det är ytterst få som kan erlägga mer än halva kostnaden för en ny bostad med kontanta medel vilket gör att man blir tvungen att börja amortera relativt sett ganska stora summor redan det första kvartalet efter inflyttningen.

Både positivt och negativt för låntagarna

För den enskilde låntagaren kan det skärpta amorteringskravet givetvis upplevas som negativt. Innan det fanns något amorteringskrav över huvud taget var det många låntagare som valde att ha bolånet som amorteringsfritt de första åren, detta eftersom det ändå medför större kostnader att flytta in, renovera och göra ordning i den nya bostaden. För vissa var det ett sätt att hålla nere kostnaden när de flyttat till en ny stad för att sedan i lite mer lugn och ro till exempel kunna leta efter nytt jobb på orten.

Bankföreningens nya ståndpunkt har vuxit fram främst ur ett makroperspektiv. I ett uttalande från Swedbank framkommer det att banken ser detta nya krav som positivt eftersom det är ett steg i den riktning som både myndigheter och Riksbanken vill ta. Det man då främst syftar på är den överhettade bostadsmarknaden. Svensken är i jämförelse med invånare i många andra länder mycket högt belånad och skulle bostadsbubblan spricka finns risken att många högt belånade bostadsägare hamnar i en svår sits. Genom att ha ett tidigt (och tydligt!) amorteringskrav minskar risken att en ”fastighetskris”, lik den som inträffade i USA för några år sedan och som världsekonomin fortfarande sliter med att hantera, inträffar. Denna förändring i amorteringskravet ökar även chansen att reporäntan sänks något under hösten eller vintern 2014 enligt Swedbank.

Hårdare krav och sänkt ränta – om det är sammantaget positivt eller negativt för låntagaren beror främst på vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Klart är att amortering fortfarande är ett typ av sparande. Med de nya amorteringskraven blir sparandet dock att ses som ett tvångssparande.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden