Historiskt lågt styrränta – vad händer med räntan på privatlån?

Av: Ylva Gren Publicerat: februari 12, 2016

Torsdagen den 11 februari är ett datum som kommer att skrivas in i alla läroböcker om ekonomi under överskådlig framtid, på samma sätt som Bengt Dennis 500% redan finns med i fet stil. På morgonen det datumet meddelade nämligen Riksbanken att styrräntan sänks till -0.50%. Det är en notering som för bara några år sedan ansågs helt omöjlig.

I normalfallet finns en direkt korrelation mellan utlåningsräntor från banker och andra långivare och Riksbankens styrränta. För affärsbankerna, det vill säga de banker som över natten kan både låna av och låna ut till Riksbanken, är korrelationen som tydligast, men även de aktörer som inte räknas som affärsbanker sneglar inte så lite på styrräntan samt de räntor som affärsbankerna erbjuder sina kunder. När reporäntan är negativ finns emellertid inte samma korrelation. För det första finns ingen möjlighet att räntan på ett lån, oavsett det gäller ett bolån eller ett privatlån, kan bli negativ. Det kommer därmed aldrig att gå att få betalt för att låna! För det andra finns alltid ett slags golv för hur lågt en långivare kan sträcka sig ur ett företagsspecifikt perspektiv. Det kostar att låna ut, detta i form av själva upplåningen och därtill appliceras en riskpremie. I tillägg vill långivaren kunna göra vinst på sin verksamhet.

Med det sagt kommer den senaste räntesänkningen inte att innebära lägre räntor för privatlån. Botten är så att säga nådd. Faktum är att de tidigare räntesänkningarna under 2015 inte hade någon större inverkan på privatlåneräntorna över huvud taget.

Vad som är klart är emellertid att de lägsta möjliga räntorna för privatlån kommer att förbli historiskt låga under lång tid. Enligt prognoserna kommer vi att få plusränta igen först någon gång under 2018.

Hur låg kan räntan bli?

Det finns ingen teoretisk botten för räntor, precis som det inte finns något tak. Minusränta är emellertid på sikt skadlig för ekonomin och en sänkning ner till -0,50% är en reaktion på ett mycket svårt och speciellt läge. Förmodligen är dagens styrränta på -0,50% också den lägsta möjliga noteringen.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden