Hur fungerar det nya amorteringskravet?

Av: Ylva Gren Publicerat: mars 31, 2016

amorteringskravEfter många turer fram och tillbaka kommer regeringen slutligen den 1 maj att spika den lag som ger Finansinspektionen möjlighet att införa en reglering kring amorteringskrav för bolån (det sker den 1 juni). Syftet med regleringen är, både explicit och implicit att ”bromsa borallyt”, det vill säga den kontinuerliga relativt stora prisökningen på bostäder i Sverige.

Tvingande amortering på lån över 50%

Den viktigaste delen i Finansinspektionens reglering är att alla nytecknade bolån på över 50% av värdet av bostaden ska amorteras. Det innebär i princip att alla som köper bostad efter den 1 juni automatiskt kommer att tvingas amortera från första månaden, detta eftersom det endast är en liten minoritet som kan betala mer än hälften av bostaden kontant. Befintliga lån påverkas inte alls och nyproducerade bostäder är under fem år undantagna amorteringskravet.

50% är bara en av de två gränser som Finansinspektionen sätter upp. Den som lånar över 70% av värdet kommer att tvingas amortera i snabbare takt. Rent schematiskt fungerar det hela så här:
1. Lån på 70% eller mer amorteras med 2% av beloppet per år
2. Lån på 50-70% amorteras med 1% av beloppet per år.

Regleringen väntas ge en viss effekt på aktiviteten på bostadsmarknaden. De högre månadsbetalningarna förmodas helt enkelt dämpa efterfrågan. Samtidigt är amorteringskravet inte någon enormt omvälvande reglering. Många banker har nämligen redan anpassat sin utlåning till att harmoniera med de nya reglerna. Dessutom ska väl sägas att en amorteringstakt på 1 eller 2 procent är mycket blygsam och egentligen är kravet på många sätt gynnsamt för dem som tar bolån. Med amorteringar minskar skulden och därmed också räntan samtidigt som man har chansen att ”få tillbaka” pengarna vid en försäljning.

Amorteringskrav är inget nytt

I Sverige är frågor kring bolånetak och amorteringskrav i princip helt nya och det är de ständigt ökade priserna på villor och lägenheter framför allt i storstadsområdena som har gett upphov till ett behov av reglering. Intressant att känna till är emellertid att tvingande regler för amorteringskrav och tak för belåning har funnits i många andra länder i EU i många år och Sverige har länge varit ett mycket tydligt (och omdebatterat) undantag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden