Ikano Bank avancerar

Av: Ylva Gren Publicerat: augusti 3, 2015

Ikano Bank är en av de nischbanker som växer snabbast på de marknader man verkar på. I Sverige är Ikano Bank idag en reell utmanare till de stora affärsbankerna inom flera kategorier av produkter, till exempel privatlån och bolån, och på övriga huvudmarknader, som för närvarande är Polen, Tyskland och Österrike, tar banken ständigt nya marknadsandelar.

Med start den 3 augusti 2015 kommer alla verksamheter att slås ihop och fusionen kommer att skapa en gemensam bank. Rent formellt sker detta genom att Ikano Bank AB slås samman med Ikano Bank Gmbh (säte i Tyskland). Anledningen till fusionen är en ny strategi för att konsolidera bankens verksamheter och för att ta ett första steg mot att skapa en europeisk bank med stark ställning.

Genom fusionen får Ikano Bank en bred närvaro i norra Europa och Centraleuropa med verksamhet i totalt åtta länder. Den samlade affärsvolymen uppgår vid fusionen till omkring 54 miljarder svenska kronor och antalet anställda kan räknas till cirka 850. Ikano Bank har onekligen kommit en bra bit sedan Ingvar Kamprad startade banken år 1988.

Ikano Banks konsumentjänster i Sverige

Ikano Bank har de senaste åren successivt byggt på sitt utbud och fungerar idag som en mer eller mindre komplett bank på nätet. Den enda tjänsten som saknas bland de traditionella banktjänsterna är en mer utvecklad internetbank med transaktionskonton, men med tanke på den utveckling som kan komma att ske genom att Ingvar Kamprad och Ikano Bank flyttar fram positionerna är det väl inte helt otänkbart att banken inom kort kommer att erbjuda en helt komplett bank online för oss konsumenter.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden