Konjunkturen påverkar huspriserna mer än vad räntan gör – eller?

Av: Emil Jansson Publicerat: juli 24, 2013

Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur huspriserna rör sig. När det gäller på detaljnivå kan det ha betydelse vilket rykte ett område har, om vissa affärer öppnat i närheten eller om nya förskolor öppnas. Men på övergripande nivå är de viktigaste faktorerna räntan samt konjunkturen. Vilken av dessa två som väger tyngst beror lite på hur man ser på marknaden.

Låga räntor ger dyrare huspriser

En del vill hävda att det är de låga räntorna som framkallat den uppgång som varit på huspriserna de senaste åren. Utifrån detta synsätt tar människor större lån när räntan är låg eftersom deras månadskostnad ändå inte blir speciellt stor. Detta förutsätter visserligen att räntan ligger kvar på denna låga nivå även i framtiden eftersom dessa personer annars kommer att få en betydligt högre månadskostnad om räntan skulle gå uppåt.

Att ”passa på” att låna mycket pengar när räntan är låg är alltså väldigt kortsiktigt tänkt. Den enda gången som detta stämmer är om lånet binds upp på samma tid som det betalas av på. De som kan låna pengar till ett hus, binda det på femårsräntan och betala av hela lånet på denna tid kan alltså med all rätt ”passa på” när räntan är låg. Det är däremot extremt ovanligt att man kan betala av i denna takt vilket även de flesta inser.

Högkonjunktur ger högre huspriser

Andra vill hävda att det inte är ränteläget i första hand som påvekrar huspriserna utan i första hand vilken konjunktur som det är i Sverige. De tider som Sverige haft högkonjunktur har huspriserna gått upp. Människor känner sig säkra i att de har jobb samtidigt som lönerna ökar. Denna trygghet gör att fler tror på en lika bra ekonomisk framtid och vågar buda allt högre på husen.

De som betalar ett högt pris för sitt hus i denna situation resonerar att de har jobb och att inkomsterna är säkrade även i framtiden.

Eller en mix…

Som vi redan i början av artikeln påpekade är det flera olika faktorer som påverkar huspriserna . Räntan är en och konjunkturen är en annan. Utöver dessa två finns flera andra. Vilken av dessa som väger tyngst finns det många olika åsikter om.

Det enda vi kan vara säkra på är att ingen kan vara säker på hur priserna rör sig framöver…

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden