Konsumentverket slår till mot två långivare

Av: Emil Jansson Publicerat: november 18, 2014

Konsumentverket snabblån

Konsumentverket är den myndighet som utövar tillsyn kring hur långivare sköter sina åtaganden enligt konsumentkreditlagen och myndigheten har flera sätt att ingripa mot regelöverträdelser. I mer allvarliga fall kan man utfärda förelägganden om att en långivare helt enkelt inte längre får fortsätta bedriva sin verksamhet mot konsumenter. Ett alternativ är att utfärda varningar med eller utan sanktionsavgifter.

 

Allvarliga brister hos två långivare inom snabblån

I början av november blev Konsumentverket klart med en granskning av hur ett större antal snabblåneföretag sköter sina åtaganden när det gäller kreditprövning enligt reglerna i konsumentkreditlagen samt Konsumentverkets preciseringar.

Det visade sig att de allra flesta långivare sköter sina åtaganden på ett godkänt sätt. Två snabblåneföretag, nämligen Grandvik AB och Förskottslön Sverige AB, klarade emellertid inte granskningen.

I ett beslut daterat 5 november förelägger Konsumentverket Grandvik AB att helt upphöra med att lämna krediter till konsumenter. Anledningen är att Grandvik inte samlar in tillräckligt med kreditinformation för att kunna göra en korrekt kreditkontroll enligt reglerna i konsumentkreditlagen/Konsumentverkets preciseringar. Grandvik AB måste därför stänga ner sina tjänster Kortlån, Kreditkontot och Extrakredit med omedelbar verkan.

Förskottslön Sverige AB drabbas inte lika hårt, men företaget får en formell varning och åläggs dessutom att betala en sanktionsavgift på 200 000 kr. Anledningen är att det finns brister i insamlingen av kreditinformation och att kreditkontrollen därmed inte kan bli helt rättvisande.

Välrenommerade snabblånegivare

Att långivaren inhämtar tillräckligt med kreditinformation för att kunna bedöma en potentiell låntagares möjlighet att uppfylla sina åtaganden är viktigt inte bara för långivaren utan även för låntagaren. Det ligger inte i låntagarens intresse att ha möjlighet att få lån trots att förutsättningar att betala tillbaka lånet i rätt tid saknas.

Här på Lånapengar.com hittar du enbart snabblåneföretag som följer konsumentkreditlagen och Konsumentverkets preciseringar.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden