Lånapengar.com med i Konsumentverkets rapport om lånejämförelsesajter

Av: Theodor Holmberg Publicerat: juni 5, 2020

Konsumentverket har tagit fram en rapport om lånejämförelsesajter där Lånapengar.com omnämns. Här nedan kan du läsa svaret på rapporten från vår VD Oskar Mühlbach. Rapporten finns att läsa i sin helhet på Konsumentverkets hemsida.

Hej,

Jag skulle vilja passa på att snabbt svara på artikeln idag angående Konsumentverkets granskning av åtta konsumentlånesiter där två av Raketechs siter omnämns.

Vår affärsidé är att jämföra olika kreditgivares utbud och på så sätt hjälpa konsumenten att välja den tjänst som lämnar sig bäst för dennes enskilda behov. Vi gör detta genom att presentera villkor och information för respektive kreditgivare på ett transparent sätt. Utöver detta arbetar vi med att publicera innehåll som vi tror är relevant för konsumenten. Vi har bland annat information om hur man som konsument ska räkna på lån och de kostnader dessa medför med mera.

Som ledande aktör inom detta område i Sverige inser vi också att vi har ett stort ansvar mot såväl konsumenten som våra partners, kreditgivarna och vi är därför tacksamma för Konsumentverkets gransknings av vår bransch. Vi tror att konsumenten såväl som branschen som helhet gynnas av att alla, inte bara vi lever upp till de hårt ställda krav som ställs.

Konsumentverket har inte riktat någon specifik kritik mot våra siter vilket vi såklart är väldigt glada för. Samtidigt tycker jag att vi behöver vara ödmjuka inför det faktum att Konsumentverket samtidigt ändå anser att det finns saker på alla granskade siter att förbättra. Vilket alltså innebär att även vi, trots våra ansträngningar kan bli bättre.

Vi kommer därför dels att initiera en dialog med Konsumentverket för att försöka bättre förstå vilken del av kritiken som riktar sig till just oss och dels kommer vi att publicera Konsumentverkets rapport på våra siter så att konsumenten och våra partners på ett transparent sett ska få ta del av myndighetens syn på oss.

Detta ligger också in linje med vår strategi om att vara transparenta och öppna och är också affärsidén bakom siterna som syftar till att ge konsumenten värdefull information kring lån och långivare innan de fattar beslut.

I huvudsak innehåller rapporten följande fyra områden där konsumentverket anser att de granskade siterna har förbättringspotential. Vi kommer givetvis att noga analysera Konsumentverkets utlåtande och införa eventuella förbättringar så snart vi bara kan. Jag vill dock framhålla att vi i huvudsak anser att våra produkter håller hög och bra standard.

Såhär tänker vi kring Konsumentverkets huvudsakliga kritik.

  1. Fel användande av ordet ”snabbt” i samband med lån – Vi bedömer att det finns några ställen där vi kan vara tydligare och kommer därför att ändra vissa skrivningar för att säkerställa att vi undviker eventuella missförstånd.
  2. Information angående högkostnadskrediter – För oss är det en självklarhet att tydligt informera om dessa och något som vi därför är väldigt nog med. I de fall jämförelser av högkostnadskrediter förekommer på våra siter så är dessa därför tydligt märkta med varningar (varningstrianglar och information) som följer gällande regelverk.
  3. Information om vem som står bakom siterna. Även här är vi noga med att tydligt ange att Raketech står bakom siterna. Detta är grundläggande för oss och något vi alltid varit och alltid kommer fortsätta vara tydliga med. (Återfinns i footern på siterna)
  4. Användandet av ”från-ränte-satser” – Vid varje tillfälle där vi jämför kreditgivare skriver vi alltid ut det fulla intervallet, för att göra detta tydligt för konsumenten. Vi har inget intresse av att göra något annat då vår affärsidé är att säkerställa att konsumenten har den information som behövs för att fatta ett kvalificerat beslut. I de fall där vi inte jämför kreditgivare förekommer i något undantagsfall från-ränte-satser, vilket vi bedömer är i sin ordning. Men vi kommer givetvis att göra en allmän översyn och lyssna på feedbacken från Konsumentverket och göras ändringar om så behövs.

Med ovan sagt vill jag dock poängtera att vi, inte bara välkomnar Konsumentverkets granskning, utan också trycker den är viktig. Dels för konsumentens skull men också för att det bekräftar att vårt hårda arbete med att vara noga med information också är värdefullt. Vi ser fram emot en fördjupad dialog med Konsumentverket för att kunna göra våra siter ännu bättre och ännu tydligare.

Med vänlig hälsning,

Oskar Mühlbach
Chief Executive Officer

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden