Kunderna mindre nöjda med bankerna

Av: Ylva Gren Publicerat: november 12, 2015

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har nyligen presenterat sin rapport över utvecklingen av kundnöjdheten i banksektorn. I rapporten undersöks både privatkunders och företagskunders uppfattning om de större bankerna i frågor kring service, klagomålshantering, med mera.

Rapporten visar på att kundnöjdheten bland privatkunder är lägre 2015 än den var 2014. Det bekräftar också trenden, som visar på att privatkunderna år för år får allt mindre förtroende för bankerna.

Sämre service och teknikstrul

Det finns flera anledningar till den minskade kundnöjdheten. En faktor som SKI lyfter fram är att den personliga servicen utarmas i takt med att det blir glesare mellan bankkontoren. Det finns fortfarande ett behov hos många att göra besök på ett bankkontor och få personlig service, och när möjligheterna till det ständigt minskar leder det ofrånkomligen till att kundnöjdheten sjunker.

En annan faktor man kan peka på är det strul med tillgänglighet, teknik och funktioner som många banker ständigt verkar brottas med. Nordea har till exempel ett mycket lågt betyg när det gäller den tekniska plattformen.

En tredje faktor att ta med i beräkningen är synen på bankernas avgifter och vad kunderna egentligen får för nytta av dem. Kunderna förväntas idag sköta nästan alla sina bankärenden själva via internet men samtidigt måste kunderna betala för detta.

Länsförsäkringar Bank över snittet

Siffrorna för branschen som helhet är inte upplyftande, men Länsförsäkringar Bank går mot strömmen. I SKI:s rapport står att läsa att det är prisbilden och bankens lokala engagemang som kunderna är mest nöjda med. Länsförsäkringar har generellt genom åren haft en förhållandevis mycket hög kundnöjdhet.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden