Låntagarnas: ”Det behövs nya spelregler”

Av: Emil Jansson Publicerat: oktober 1, 2020

En låneförmedlare utan vinstintresse, som istället står på låntagarnas sida och hjälper dem amortera ned sina lån. Låter det för bra för att vara sant? Inte om du frågar medgrundaren till Låntagarnas, Andreas Johansson: ”Det behövs någon som visar vägen för ett mer hållbart sätt att agera på marknaden. Där det är konsumenterna som står i fokus, inte vinstmarginalerna”.

Låntagarnas är den första och enda låneförmedlaren på marknaden som drivs utan möjligheter till vinstutdelning. Istället återinvesterars allt överskott i sänkta lånekostnader. Men vad innebär det i praktiken och är de bättre än andra aktörer?

Konceptet är minst sagt intressant. För att ta reda på mer valde vi att intervjua en av grundarna, Andreas Johansson.

Läs vår recension av Låntagarnas

Låntagarnas screenshot

En låneförmedlare som står på låntagarnas sida

Låneförmedlare har på senare år blivit ett mycket populärt fenomen på den svenska lånemarknaden. Så pass att de idag står för över hälften av alla privatlån som tecknas i Sverige. Det här är tjänster som är kostnadsfria och ska hjälpa låntagare hitta det bästa lånet. Men det ska inte glömmas bort att det är vinstdrivande företag vars intresse ligger i att lån tecknas.

Samtidigt ökar överskuldsättningen bland de svenska hushållen och det talas om att införa ett gemensamt kreditregister för att höja kvaliteten på de kreditprövningar som görs. Det är ur detta som den nya låneförmedlaren – Låntagarnas – föds.

Enligt Andreas Johansson behövs det någon ”som står på låntagarnas sida”. Han och medgrundaren Frej Andreassen har jobbat många år inom finansbranschen, både med utlåning och med låneförmedling – men de är också själva låntagare.

”Vi har sett på nära håll att det finns brister på marknaden som gör att människor far illa”, säger Andreas och fortsätter: ”Vi vill förändra det. Det behövs nya spelregler. Det behövs bättre granskning. Och det behövs starkare konsumentskydd.”

Läs mer: Diskussionen om ett samordnat kreditregister

Så skiljer sig Låntagarnas från konkurrenterna

Det finns enligt Andreas i huvudsak tre saker som gör att Låntagarnas skiljer sig från andra låneaktörer på marknaden:

  1. Låntagarnas är inte vinstdrivande – istället amorterar de 1% av lånebeloppet åt kunden.
  2. Låntagarnas erbjuder helt oberoende lånerådgivning som inte går ut på att förmedla lån.
  3. Låntagarnas samarbetar endast med aktörer som erbjuder effektiv ränta upp till 15,99 %.

Jämför lån hos Låntagarnas

Vad innebär det att inte vara vinstdrivande?

Vid det här laget har du kanske ställt dig frågan vad det innebär att ett företag inte är vinstdrivande. Jo, i Låntagarnas fall innebär det att de har valt bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det innebär att ägarna inte kan ta ut mer än max 1% + statslåneräntan (-0,09%) i vinst på sitt investerade kapital. Istället stannar vinsten i företaget.

Detta går inte att ändra på i efterhand, poänterar Andreas. Varken genom försäljning, sammanslagning eller på annat sätt.

Låntagarnas tjänar förstås pengar på låneförmedling, precis som andra låneförmedlare. Skillnaden är att de inte har några aktieägare som kräver avkastning på sitt kapital. Det som blir över efter att alla kostnader har täckts återinvesteras i sänkta lånekostnader, berättar Andras. ”Vi har helt enkelt valt en modell som innebär att bolagets vinst går tillbaka till kunderna”.

Faktum är att det går att se på Låntagarnas hemsida exakt hur mycket man får tillbaka genom att teckna ett lån via dem. Under frågan ”Hur mycket vill du låna?” på förstasidan visas hur mycket av beloppet som amorteras av låneförmedlaren.

För ett privatlån på 100 000 kronor betalar Låntagarnas av 1 000 kronor. Mer komplicerat än så är det inte.

Oberoende och kostnadsfri rådgivning

En viktig skillnad mellan Låntagarnas och andra aktörer på marknaden är att lånerådgivningen de erbjuder är oberoende, säger Andreas. För att den ska kunna vara det är den helt frikopplad från den del av verksamheten som förmedlar lån.

”Våra rådgivare är just rådgivare, inte säljare”, förklarar han och poängterar att rådgivningen är öppen för alla som har en fråga om lån, liten som stor. Genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning vill Låntagarnas ge konsumenterna de verktyg som behövs för att fatta egna, välinformerade beslut om sin ekonomi. Andreas ger följande exempel på när de kan hjälpa till:

  • När du vill sänka dina lånekostnader och/eller förbättra din kreditvärdighet.
  • När du behöver hjälp att hitta den snabbaste och bästa vägen till att bli skuldfri.
  • När du vill ta kontroll över en skuldsituation som blivit svår att överblicka.

Hur jobbar Låntagarnas mot sänkta lånekostnader?

Att Låntagarnas inte har någon press på sig från aktieägare som vill få avkastning är en stor fördel, menar Andreas. ”Det ger oss mycket större frihet att jobba för det vi tror på”, säger han. Istället kan de fokusera all sin energi på att uppnå sitt mål:

”En schysst lånemarknad, sänkta lånekostnader och i slutändan större ekonomiska valmöjligheter för låntagarna”.

Eftersom Låntagarnas drivs utan vinstsyfte finns ingen anledning för dem att ingå kortsiktiga samarbeten för att förhandla upp provisionen och tjäna mer. Istället tecknar de långsiktiga avtal med långivarna med målet att få ner lånekostnaderna.

”Utan vinstsyfte i bolaget kan vi ta ut minimal provision från kreditgivarna och därigenom möjliggöra, och motivera, en sänkning av räntorna”, säger Andreas. Det är på detta sätt som Låntagarnas vill få igenom sänkta räntor för kunderna.

Säkrare kreditprövning

För Låntagarnas är det viktigt att den sökande har möjlighet att betala tillbaka lånet, för att inte bidra till att överskuldsatta beviljas ytterligare lån. Därför gör de själva en kreditprövning på sina kunder, samt en ”Kvar Att Leva På-kalkyl” eller KALP.

Finns det några nackdelar?

Nu har vi hört alla fördelar med Låntagarnas tjänst, men vi ville även veta om det fanns några baksidor med konceptet.

I dagsläget har Låntagarnas färre samarbetspartners än andra stora låneförmedlare på marknaden. Vi ville veta om det kan vara till låntagarnas nackdel. ”Det kan det vara. Antalet långivare har betydelse, men bara till en viss gräns”, svarar Andreas.

För att få den bredd de vill ha i sitt produktutbud jobbar Låntagarnas just nu på att få med några fler långivare i panelen. Samtidigt har de gjort ett aktivt val att inte samarbeta med snabblåneföretag som erbjuder en effektiv ränta över 15,99%.

Det är därför inte aktuellt för dem att ha en panel med 30-40 långivare, menar Andreas. Trots färre långivare anser han att Låntagarnas, genom att betala av 1 % av låntagarnas lån, redan har ett erbjudande som ”står sig väl i konkurrensen”.

Låntagarnas i framtiden

Så vad är låneförmedlarens framtidsplaner, bortsett från att försöka utöka panelen?

Vi låter Andreas Johansson svara på det med sina egna ord: ”Vårt mål är att vara det självklara valet för lån. Oavsett om du ska ta ett nytt lån, samla ihop befintliga lån och krediter eller behöver råd och stöd kring din lånesituation. Vi kommer även att fortsätta jobba för en marknad med låga transaktionskostnader, nya spelregler och starkare konsumentskydd.”

Samla dina lån hos Låntagarnas

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden