Lättare att få jobb med rätt utbildning

Av: Ylva Gren Publicerat: februari 14, 2018

Att vi befinner oss i en högkonjunktur är det nog få som har missat. Den svenska ekonomin blomstrar, lönerna är höga, köpkraften stor och arbetsmarknaden spås en lysande framtid. Det rådande konjunkturläget har förbättrat situationen i Sverige på många sätt. Bland annat kan man se en tydlig trend som pekar på att allt fler personer som läst en utbildning via yrkeshögskolan, alltså en YH-utbildning eller yrkesutbildning som det också kallas, går mot en ljus framtid på arbetsmarknaden.

Enligt den senaste undersökningen som gjordes av myndigheten för yrkesutbildningar så hade över 90% av de som tog examen från en YH-utbildning fått ett jobb i den sektorn de hade utbildat sig inom. Detta är en otroligt hög siffra och en ökning jämfört med tidigare år.

En yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning, likt andra universitet- eller högskoleutbildningar. Skillnaden mellan en yrkesutbildning och en utbildning på universitet eller högskola är i regel att yrkesutbildningen är mer praktiskt inriktad. De allra flesta YH-utbildningar är inriktade mot en specifik sektor eller ett specifikt yrke. En universitetsutbildning är däremot oftast inriktat på ett större ämne, vilket gör utbildningen mer generell. Exempelvis kan man på läsa till civilekonom på ett universitet vilket är en väldigt bred och teoretisk utbildning, medan man på en yrkesutbildning kan välja att läsa till redovisningskonsult, ekonomiassistent eller kanske löneadministratör, vilket alltså är mer yrkesinriktade studier. Båda typerna av utbildningar är dock i ovanstående exempel inriktade mot ekonomi, men med olika tillvägagångssätt och syften.

Det finns såklart både för- och nackdelar med såväl universitets- som yrkesutbildningar. Vad som är den bästa utbildningen beror mycket på en själv och vad man vill få ut av utbildningen. Läser man endast en yrkesutbildning utan att ha någon tidigare arbetslivserfarenhet eller akademisk bakgrund kan man ändå vara relativt säker på att få ett jobb efter avslutad examen. Däremot är jobben i regel inte lika kvalificerade till en början som de man kan få via en universitetsutbildning. Samtidigt är yrkesutbildningar allt som oftast kortare än universitetsutbildningar. En ekonomiutbildning vid ett svenskt universitet kan idag ta upp till fem år att läsa, medan en yrkesutbildning inom ett ekonomirelaterat område kan läsas på en eller två terminer. Vill man snabbt komma ut på arbetsmarknaden kan det därför vara klokt att läsa en YH-utbildning.

höj lönen med rätt utbildning

Att läsa en yrkesutbildning är även vanligt förekommande bland personer som är etablerade på arbetsmarknaden sedan tidigare. Det kan vara för att skaffa sig spetskunskap inom den branschen man är aktiv i eller för att helt och hållet byta bana i karriären. Oavsett hur gammal man är, vilka erfarenheter man besitter eller vilka akademiska meriter man har så kan en yrkesutbildning vara aktuell.

Värt att notera är att många yrkesutbildningar är förenade med en avgift. Beroende på utbildningens omfattning, kvalitet och längd så varierar avgiften från ett par tusen upp till ett par hundra tusen. Med andra ord kan en sådan här utbildning bli en kostsam historia och det är inte alltid möjligt att betala en så stor avgift direkt med egna kontanta medel. En lösning på detta är att finansiera utbildningen med ett privatlån. Här på lånapengar.com har vi samlat några av marknadens absolut bästa långivare och sammanställt deras olika lånerbjudanden så att du snabbt och enkelt kan få en överblick över vilka möjligheter som finns. Lånevillkoren kan variera stort mellan de olika aktörerna. Faktorer som lånets löptid, belopp och huruvida du är kund hos långivaren sedan innan spelar stor roll i bedömningen av vilken ränta du beviljas på lånet. Vissa banker och kreditbolag erbjuder dessutom speciella studenterbjudanden vilket kan vara värt att kolla upp i en sådan här situation.

Vidare kan konstateras att vissa utbildningar går att finansiera via CSN nuförtiden. Genom CSN har man nämligen, i vissa fall, möjlighet att ta ett lån för att betala av hela studieavgiften innan man börjat studera. Detta är utan tvekan det mest fördelaktiga lånet man kan ta i och med att räntan för närvarande är rekordlåg till följd av det låga ränteläget som gäller generellt i Sverige för tillfället. Det är dock inte alltid möjligt att ta ytterligare lån av CSN om man sedan tidigare studerat vid universitet- eller högskola och således redan har dragit på sig en stor studieskuld. I ett sådant läge kan ett privatlån vara en perfekt lösning på problemet. I och med att lånevillkoren i de allra flesta fallen sätts individuellt så har du möjlighet att påverka upplägget för lånet genom samtal tillsammans med din bankman eller lånehandläggare. I och med att detta kan vara första steget på väg till din drömutbildning så kan det vara en väl värd investering.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden