LO ställer krav på regeringen om a-kassan

Av: Emil Jansson Publicerat: mars 26, 2020

Nyheterna om varsel haglar tätt i spåren av coronaviruset och i oroliga tider är det inte konstigt att ställa sig frågan – vad händer om jag skulle bli arbetslös? Hur skulle min inkomst påverkas? Svaret på den frågan beror på en rad olika faktorer, bland annat om du är medlem i en a-kassa och hur länge du har varit medlem. I dagsläget måste du ha varit inskriven i minst 12 månader innan du kan få full ersättning vid arbetslöshet. I annat fall kommer du få klara dig på så kallad grundförsäkring.

Det här är något som LO kräver att regeringen nu ändrar för att fler ska få a-kassa i dessa oroliga tider. Ett annat krav är att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad, i minst 6 månader det senaste året. Dessa krav menar LO exkluderar många med ”lösare anknytning till arbetsmarknaden” – så som unga och timanställda – från att få ersättning vid arbetslöshet.

Kvinna som precis blivit uppsagd

Kvalifikationer för a-kassa

Det räcker inte med att du är medlem i en a-kassa och är inskriven hos Arbetsförmedlingen för att få ersättning, utan det finns ytterligare kvalifikationer som måste uppfyllas. I dagsläget är kraven för att du ska ha rätt till ersättning att:

  • Du har varit medlem i a-kassan i minst ett år.
  • Du har arbetat i minst 6 månader, med minst 80 timmar/månad, det senaste året (totalt 480 timmar).
  • Alternativt, arbetat 480 timmar under 6 sammanhängande månder med åtminstone 50 timmar/månad.

Om du uppfyller ovan krav kan du få ut upp till 80 procent av din tidigare lön, men högst 20 000 kronor i månaden före skatt. Och för den som inte uppfyller kraven? I sådana fall finns en så kallad grundersättning på maximalt 8 000 kronor i månaden.

Fler måste kunna kvalificera sig

För att fler ska få ersättning ställer LO krav på att regeringen förändrar kraven på två punkter – en kortare medlemstid och färre arbetstimmar per månad. På så sätt fångas även de som inte har hunnit bli medlemmar än och de som är anställda på timmar upp av skyddet. Timanställda är en extra utsatt grupp och är oftast de som sägs upp först när arbetsbehovet skiftar.

”De har inte chansen att få a-kassa, för de har varit medlemmar för kort tid och har inte tillräckligt många timmar per månad”, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en artikel till SVT Nyheter. För att fler ska omfattas vill han att:

  • Regeringen åtminstone halverar kvalifikationstiden, från 12 till 6 månader.
  • Kravet på antalet arbetade timmar sänks från 80 till 40 timmar i månaden.

Tanken är att staten ska stå för de extra kostnaderna med att sänka kvalifikationskraven. Lagändringarna kommer dock göra stor skillnad för många människor och deras förmåga att betala sin hyra och andra utgifter om de blir uppsagda. Genom att fler omfattas slipper dessutom kommunerna lägga stora summor på att ge försörjningsstöd åt de som inte kan få a-kassa.

LO vill att grundersättningen höjs

Ett annat område där LO anser att förändring måste ske omgående är grundersättningen för de som, trots sänkta krav, ändå inte kvalificerar för a-kassa. I dagsläget ligger grundbeloppet på 365 kronor om dagen (cirka 8 000/månad), men LO kräver nu att den höjs till 680 kronor. Det motsvarar drygt 15 000 kronor i månaden, vilket är en höjning med hela 7 000 kronor.

”Det här måste på plats nu”, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin till SVT Nyheter. Förbättringarna av a-kassan ses som oerhört viktiga och brådskande åtgärder som ska hjälpa drabbade och minska de ekonomiska effekterna av corona.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden