Nordea Finans i blåsväder

Av: Emil Jansson Publicerat: december 3, 2014

KreditkortSöndagen den 30 november kunde man läsa en artikel i Sydsvenskan om att MediaMarkt låter personer med en mycket svag ekonomi få kredit på upp till 20 000 kr via företagets MasterCard. I artikeln kan man bland annat läsa om en flykting från Syrien, som med ingen annan inkomst än försäkringskassans etableringsstöd, kunnat teckna sig för ett kreditkort med en limit på just 20 000 kr. Det innebär i praktiken att denne kunde låna pengar genom kortet.

MediaMarkts kreditkort, som ges ut i samarbete med Nordea Finans, är framför allt till för att företagets privatkunder ska kunna göra inköp på kredit/mot delbetalning, men eftersom kortet är ett MasterCard finns möjligheterna för kunderna att använda kortet till exempel för att göra kontantuttag. Det var precis det som flyktingen i Sydsvenskans artikel hade gjort. Att ta lån utan inkomst är som bekant generellt sett inte att rekommendera, även om det sker via ett kreditkort.

Stark kritik mot både MediaMarkt och Nordea Finans

Sydsvenskans artikel har, genom SvD, kommit Konsumenternas Bank- och Finansbyrå till kännedom och härifrån har det riktats stark kritik inte bara mot MediaMarkt utan även mot långivaren Nordea Finans.

Ulf Rydstedt, som är jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, menar bland annat att denna verksamhet inte är sund och att den inte kan anses vara förenlig med god kreditgivningssed. Han menar vidare att MediaMarkt inte gärna kan ha som syfte att fungera som en bankomat för personer som är i starkt behov av kontanter.

Utredning är att vänta

Enligt reglerna om god kreditgivningssed i konsumentkreditlagen är varje långivare skyldig att göra en kreditprövning innan lån eller krediter kan beviljas. Uppenbarligen har detta inte skett i det fall som Sydsvenskan berättar om, alternativt har kreditprövningen inte utförts på ett korrekt sätt, och frågan är i vilken utsträckning denna osunda kreditgivning sker överlag. Om det inte handlar om ett enstaka tillfälle kan Finansinspektionen inleda en utredning för att undersöka frågan närmare.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden