Ny konsumentupplysning – Hallå konsument

Av: Emil Jansson Publicerat: april 2, 2015

Konsumentverket öppnade den 31 mars en ny central konsumentupplysning för hela landet. Namnet är Hallå konsument och idén är att erbjuda alla medborgare i landet en likvärdig konsumentupplysning kring rättigheter och skyldigheter vid köp och andra avtal privatpersoner kan ingå. Idag är det i huvudsak kommunerna som är ansvariga för konsumentvägledning och verksamheten är inte lika väl utbyggd i alla kommuner.

Det är myndigheten Konsumentverket, som bland annat har till uppgift att verka för ett ökat konsumentskydd, som fungerar som samordnare för Hallå konsument. De handläggare som svarar på frågor, så kallade ”vägledare”, är anställda av Konsumentverket.

Kompletterar befintliga verksamheter

Hallå Konsument ska inte tränga ut någon befintlig verksamhet inom konsumentupplysning. I stället är tanken att komplettera bland annat kommunernas och andra organisationers verksamhet. Konsumentverket har inlett utökade samarbeten med bland annat Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att Hallå konsument och dessa två organisationer ska kunna samspela på bästa sätt.

Det här kan man få hjälp med

Hallå konsument har ett brett ansvarsområde och enligt egen uppgift ska vägledarna kunna besvara frågor kring köp, köpeavtal, andra konsumentavtal, reklamationer samt ”hållbara val”. Om du har en fråga som handläggaren på Hallå konsument inte kan svara på eller som handläggaren anser bäst besvaras av någon annan part, till exempel en kommuns konsumentvägledare, kommer vägledaren att hänvisa dig vidare.

Så här kontaktar du Hallå konsument

Hallå konsument har fyra kontaktkanaler och du får samma service oavsett vilken kontaktväg du väljer. Kontakta Hallå konsument via:
Telefon (0771-525 525)
Webbplats (hallakonsument.se)
E-post (info@hallakonsument.se)
Facebook (facebook.se/hallakonsument

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden