Om banken strular – så här klagar du

Av: Ylva Gren Publicerat: juli 16, 2015

Om du har erhållit ett meddelande eller ett beslut från en bank som du av någon anledning inte är helt nöjd med har du möjlighet att framföra klagomål i flera instanser. Det gäller också om du tycker att du har blivit bemött på ett mindre ändamålsenligt sätt i ett ärende. Här är en liten kort guide till vart du ska vända dig med ditt klagomål.

Kontakta bankens kundtjänst

Första steget är naturligtvis att gå till själva källan. Kontakta kundtjänst eller speciellt utpekad funktion för klagomål med ditt ärende och ange vad problemet är och vilken lösning du önskar. Alla banker har en funktion för klagomålshantering (kan gå under benämningen ”kundombudsman”).

Banken ska meddela svar inom 14 dagar och i svaret ska framgå hur man har resonerat samt vad utfallet av klagomålshanteringen är. Om du inte får rätt ska banken ge konkreta hänvisningar till hur du kan gå vidare.

Allmänna reklamationsnämnden

Nästa anhalt i din jakt på kompensation och/eller upprättelse är Allmänna reklamationsnämnden. Denna part fungerar som en oberoende prövningsfunktion som undersöker tvister mellan näringsidkare och privatpersoner på begäran av en privatperson. Att notera är att ARN endast tar upp ärenden för vilka tvisten handlar om värden på 2000 kr eller mer.

Om ARN finner att du har rätt kommer banken tillställas en rekommendation. Denna är inte rättsligt bindande på något sätt, men det är få aktörer som väljer att strunta i nämndens rekommendationer.

Prövning i allmän domstol

Skulle banken ignorera rekommendationen från ARN finns alltid möjligheten att gå till domstol. Denna möjlighet finns i och för sig ända från början, men det är klokt att inte dra ett ärende till domstol innan andra möjligheter till upprättelse har uttömts, detta bland annat på grund av att ett domstolsförfarande ger upphov till kostnader som debiteras den förlorande parten.

Kontraheringsplikt för banker

Banker, finansbolag, kreditmarknadsbolag och kreditinstitut har i princip ingen automatisk skyldighet att välkomna dig som kund vare sig det gäller allmänna banktjänster eller mer specifika produkter som lån eller sparande. Till skillnad från exempelvis försäkringsbolag har dessa aktörer alltså ingen kontraheringsplikt. Det finns därmed ingen möjlighet att rikta klagomål mot exempelvis en bank för att man har blivit nekad ett lån.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden