Personlig konkurs – vad är det?

Av: Theodor Holmberg Publicerat: juni 14, 2022

Är du nyfiken på vad personlig konkurs är för något? Se i så fall hit – vi går igenom vad det innebär, hur det går till och vad det finns för alternativ.

personlig konkurs

Vad innebär personlig konkurs?

Personlig konkurs innebär att den skuldsattes ägodelar övertas för att betala av skulderna och gäller de tillgångar som kan utmätas. Ett beslut om personlig konkurs fattas av tingsrätten. Personlig konkurs gäller en fysisk person, alltså en privatperson. Det finns även konkurs för juridiska personer, som till exempel företag.

Konkurslagen inleds så här (första paragrafen i första kapitlet):

Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.

En gäldenär är en person som är skuldsatt. En borgenär är den person som gäldenären står i skuld till.

personlig konkurs

Vad händer vid en personlig konkurs?

När ett beslut om konkurs har tagits har gäldenären inte längre rätt till egendomen som hör till konkursboet. Konkursboet kallas den juridiska person som gäldenärens tillgångar omhändertas av, vilket sköts av en konkursförvaltare.

Tillgångarna som utgör konkursboet ska därefter säljas eller på något sätt omvandlas till pengar så att borgenärerna kan betalas. Om värdet av konkursboet inte räcker till för att betala alla borgenärer kvarstår skulderna för privatpersoner.

För företag som går i konkurs försvinner skulderna när konkursen är avslutad. En konkurs är avslutad när all egendom som ingår i konkurs boet omvandlats till likvida medel.

Skuldsanering för privatpersoner

För privatpersoner som har stora skulder är skuldsanering en vanligare och mer välfungerande lösning. Skuldsanering utfärdas av Kronofogden när en privatperson inte kan betala av sina skulder inom en överskådlig framtid. Under tiden betalar gäldenären av en del av sina skulder tills skuldsaneringen är klar. Därefter är skulderna lösta.

Skuldsanering är dock inte en enkel lösning – det är svårt att bli beviljad och innebär dessutom att en stor del av alla dina inkomster går till Kronofogden under fem års tid. Om betalningarna inte kommer in till Kronofogden kan skuldsaneringen avbrytas.

personlig konkurs

Innan det har gått så långt

Om du känner att du inte riktigt har kontroll över din ekonomi, att dina skulder hopas eller att du inte har råd med alla dina månatliga utgifter, då är det dags att ta tag i situationen. Det du kan göra på egen hand är att se över dina utgifter och bedöma om det går att dra ner på något. Kanske har du ett för dyrt boende, använder dig av dyra tjänster eller annat som du kan spara in på. Här kan du läsa tips på hur du kan spara pengar.

Om det främst är olika skulder som du betalar av på som ställer till det för dig kan det vara en idé att ta ett samlingslån. Ett samlingslån innebär att du samlar ihop dina lån och krediter hos en långivare. Du kan spara pengar på att få en lägre effektiv ränta om du samlar dem hos en och samma långivare och det kan också underlätta återbetalningarna. 

Om du behöver hjälp med att klara av dina skulder eller att planera din budget finns det stöd och råd att få i din kommun

FAQ

Vem fattar beslut om personlig konkurs?

Tingsrätten beslutar om personlig konkurs. I regel godtas ansökningar om det inte finns några särskilda anledningar att betvivla den.

Hur länge varar en personlig konkurs?

Konkursen avslutas när alla ägodelar och tillgångar i konkursboet omvandlats till pengar. Personlig konkurs innebär dock inte att skulderna försvinner – de finns kvar liksom skyldigheten att betala av dem, även efter att konkursen är avslutad. Av den anledningen är det vanligare för privatpersoner som inte kan betala av sina skulder att ansöka om skuldsanering.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden