Privatekonomi på schemat

Av: Emil Jansson Publicerat: april 15, 2016

En nyligen presenterad undersökning från Länsförsäkringar visar att kunskapen om vanliga privatekonomiska frågor bland ungdomar och unga vuxna är mycket låg. Det handlar till exempel om frågor kring vilka försäkringar man behöver och hur man går tillväga för att ta ett privatlån. Undersökningen visar också att endast ungefär hälften av de vuxna känner sig bekväma med att ge sina barn råd kring privatekonomi.

Även Finansinspektionen har nyligen gjort en undersökning om unga vuxnas förhållande till privatekonomi och här framgår till exempel att endast två av tio tycker sig veta vad levnadsomkostnaderna skulle bli när det är dags att sätta eget bo. I undersökningen framgår även att sparande för framtiden inte är särskilt utbrett.

bild på skolelever

En kortare sammanställning av undersökningarna har publicerats i DN (läs artikeln här) och man har gett finansmarknadsminister Per Bolund möjligheten att kommentera resultaten. Han menar bland annat att det måste tas fram information som de unga förstår och kan tillämpa. Bolund säger också att det kan bli aktuellt med privatekonomi som en del av den ordinarie undervisningen i matematik.

Sistnämnda påstående har stöd i Länsförsäkringars undersökning, i vilken åtta av tio tillfrågade anser att privatekonomi bör få ta större plats i skolan. Det tar normalt lång tid att gå från ax till limpa i skolvärlden, men att frågan om privatekonomi i skolans värld är uppe på tapeten hos regeringen är givetvis ett bra första steg.

Finansinspektionens satsning Gilla din ekonomi

Myndigheten Finansinspektionen tog 2015 initiativet till satsningen Gilla din ekonomi, som är en plattform för samarbete och utbildning i privatekonomi. Syftet är att stärka konsumenternas intresse och kunskap överlag och det görs bland annat i form av åtgärder riktade mot skolelever. Föreläsningar och annan undervisning riktade mot både grundskoleelever och gymnasieelever genomförs på många orter runt omkring i landet, men det finns ingen möjlighet att inom ramen för Gilla din ekonomi nå ut till alla barn och unga.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden