Rekordlåg ränta fram till 2016

Av: Emil Jansson Publicerat: oktober 30, 2014

Riksbanken reporäntaEkonomin går inte riktigt som på räls och inflationen är fortsatt långt under tvåprocentsmålet. Dessa faktorer är två av anledningarna till att Riksbanken nu har sänkt reporäntan, som är den viktigaste styrräntan, till 0%. Att Riksbanken med utgångspunkt i det ekonomiska läget skulle sänka reporäntan var väntat, men det var få analytiker som förväntade sig nollränta.

Det är framför allt den mycket låga, för att inte tala om obefintliga, inflationen som är anledningen till räntesänkningen. I sitt anförande vid direktionsmötet den 28 oktober framförde riksbankschef Stefan Ingves att inflationen är mycket låg i många delar av världen och att det inte finns några direkta tecken på att inflationstrycket kommer att öka i den närmaste framtiden. Det talar för att räntan kommer att ligga på noll en bra bit in på 2016 och först under de senare kvartalen det året möjligen höjas försiktigt.

Lägre räntor på bolån

Med en reporänta på 0% kan affärsbankerna låna pengar av Riksbanken utan att betala några som helst kostnader. Det innebär givetvis att bankerna i förlängningen kan erbjuda lägre räntor på bolån. Det betyder dock inte per automatik att bolåneräntorna kommer att närma sig just nollstrecket under den period då reporäntan ligger rekordlågt.

I det korta perspektivet finns ingen anledning att tro att bolåneräntorna kommer att sjunka rejält. Sänkningen från 0.25% till 0% är i bankvärlden att ses som lite av en teknikalitet. Dessutom var en sänkning till stor del redan inprisad i de gällande marknadsräntorna. Vad det betyder är att många banker och bolåneinstitut redan hade anpassat sina räntor till ett förväntat lägre allmänt ränteläge.

I ett lite längre perspektiv ska den rörliga räntan (3 månaders rullande ränta) för bolån bli mer förmånlig för bolånekunderna. Att räkna med att den rörliga räntan kommer att gå ned 25 punkter är dock önsketänkande. Bankerna har under de senaste årens lågränteförhållanden varit mycket kreativa med att hitta argument för att både behålla och utöka sina marginaler på bolån.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden