Riksbanken låter räntan vara orörd – Andra faktorer påverkar den uppåt

Av: Emil Jansson Publicerat: juli 10, 2013

Som vi rapporterade om förra veckan lät Riksbanken den viktiga styrräntan ligga kvar på 1%. Ett beslut som tillkännagavs på onsdagen. Eftersom det är denna ränta som bankerna lånar pengar till blir det indirekt denna räntesats som avgör vilken ränta bankerna erbjuder till sina kunder.

Generellt kan sägas att en låg styrränta ger en låg utlåningsränta hos bankerna och tvärtom.

Men att styrräntan ligger kvar betyder inte att bankernas utlåningsränta ändå ligger på exakt samma nivåer. Redan innan beslutet kom från Riksbanken att räntan skulle ligga stilla hade flera låneinstitut höjt räntan på bolånen. Ett exempel är Skandiabanken som lät höjningen gälla från och med 3/7 . Detta var då en höjning med hela 0,3 procentenheter på den femåriga räntan.

Vad ligger då bakom bankernas höjning av långa räntan när Riksbanken väljer att inte höja?

Orsaken är att det är stigande marknadsräntor på långa lån på den internationella marknaden.(Med långt lån menas i detta fall ett lån på över 2 år).  De svenska långa marknadsräntorna påverkas nämligen i större utsträckning av de internationella räntorna än Riksbankschefernas beslut om var nivån ska ligga på styrräntan.

Hur de långa räntorna i övriga världen rör sig beror i största del på hur investerare tror att inflationen kommer att röra sig. Därmed är det indirekt bolag som investerar i internationella räntepapper som påverkar den svenska långa räntan.

Uppenbarligen tror många investerare på en kommande ökad inflation och vill ha en hög ränta för att kompensera detta.

Även korta räntan påverkas utifrån

Det slutgiltiga beslutet om hur många procentenheter som styrräntan ska vara på har de svenska riksbankscheferna. Men beslutet fattas utifrån externa faktorer vilket gör att även denna ränta troligtvis kommer att gå upp. Många analytiker tror att detta kommer att ske i mitten av nästa år.

Det som de grundar detta på är bland annat  en återhämtning i ekonomin, mer investeringar och ökad export. En ökad export kan endast ske om ekonomin i andra länder återhämtar sig och de i sin tur börjar investera mera.  Det är detta som både analytiker och investerare har som prognos och har de rätt skulle det leda till högre inflation i Sverige. För att motverka inflationen är därmed Riksbanken tvungen att höja räntan.

Om det blir så – det återstår att se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden