Så här fungerar reglerna kring nya bilskatten

Av: Ylva Gren Publicerat: maj 14, 2018

Den första juli är ett viktigt datum att hålla reda på för dig som går i tankar på att köpa ny bil. Det datumet sker nämligen stora förändringar i reglerna kring fordonsskatt. Att köpa en viss typ av modell på ”fel sida” detta datum kan innebära stora onödiga kostnader. Att i stället köpa på ”rätt sida” kan ge goda effekter på plånboken. Viktigt att observera är att det endast är nya bilar som ingår i systemet!

Fordonsskatt

Den nya fordonsskatten – så ser reglerna ut

Idén från politikernas sida är att stödja en snabbare omställning till en mer modern och koldioxidsnål fordonsflotta. Den metod man har valt är ett bonus malus-system. Begreppet är latin och det brukar användas för att beskriva regler som belönar önskvärda beteenden samtidigt som de straffar motsatsen. I det här fallet är det de personer som köper (och kör) bilar med låga koldioxidutsläpp som får ta del av systemets belöningar.

Malus-delen av systemet handlar om ökade skatter för nya bilar som släpper ut mycket koldioxid. Dessutom sänks brytpunkterna rejält jämfört med tidigare i princip motsvarande regler. Följande gäller från och med 1 juli 2018:
Mindre än 95 gram CO2 per km = 0 kr/gram
Mellan 95-140 gram CO2 per km = 82 kr/gram
Över 140 gram CO2 per km = 107 kr/gram.

De förhöjda skatterna gäller i tre år. När 36 månader har gått efter registreringen blir skatten 22 kr per gram CO2 över 111 gram.

Bonus-delen av systemet handlar om att den som köper en ny bil med låga eller obefintliga CO2-utsläpp kan få en bonus i kontanter. Kort sagt kan man säga att staten går in och sponsrar ett nybilsköp förutsatt att bilens koldioxidutsläpp är mycket låga. Med den här ”sponsringen” finns goda möjligheter att få ner månadskostnaden på bilen. Det är väl också ganska troligt att många finansbolag kommer att ta fram bra erbjudanden på billån under sommaren.

Maximal bonus är 60 000 kr. En bonus i den storleksordningen erhåller den som köper en bil som släpper ut 0 gram CO2 per kilometer. I praktiken handlar det om rena elbilar.

Bonusen är progressivt minskande och det är koldioxidutsläppet som är dimensionerande. Minsta möjliga bonus enligt systemet är 10 000 kr. Den bonusen erhåller de som köper en bil som släpper ut 60 gram koldioxid per kilometer.

När är rätt läge att köpa ny bil?

Om du vill få maximalt utbyte av de nya reglerna alternativt minska de negativa effekterna skattemässigt kan du med fördel göra enligt följande.

Vill du köpa en mer miljövänlig bil, och är intresserad av att få rabatt på priset, ska du vänta med köpet till efter månadsskiftet juni/juli. Det är vid midnatt den 1 juli som reglerna träder i kraft och registreras bilen exempelvis den 30 juni får du ingen bonus över huvud taget.

Bryr du dig mindre om den miljömässiga aspekten, eller bara behöver en bil som inte finns exempelvis som elbil, ska du i stället se till att köpa och registrera den senast den 30 juni. Din fordonsskatt räknas då efter de gamla reglerna.

Exempel: Volvo V90 är en av de mest populära bilarna i Sverige, och en av de mest sålda modellerna är modellen D3 (diesel). Den släpper ut 116 gram koldioxid per kilometer vilket gör att den idag är skattebefriad som miljöbil. Köper du den idag betalar du alltså ingen fordonsskatt över huvud taget. Om du köper denna bil som ny efter den 30 juni 2018 kommer du emellertid att få betala 3900 kr i skatt de första tre åren och sedan 2298 kr per efterföljande år.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden