Så påverkas din plånbok av höstbudgeten

Av: Ylva Gren Publicerat: oktober 12, 2020

I årets rekordstora höstbudget föreslås nya satsningar om 105 miljarder kronor. Syftet är att, som det står på regeringens hemsida, “jobba sig ur krisen tillsammans”. Många av de föreslagna satsningarna kan komma att påverka din ekonomi.

Budgeten gynnar många grupper, så som inkomsttagare, miljömedvetna, pensionärer, ungdomar och arbetslösa. Eftersom det finns en hel del att titta på är det lättast att gå igenom de största förslagen, som är mest relevanta för dig, var för sig.

Läs mer: Så lång tid tar det att spara ihop till en miljon

Glad familj i höstig stad

Inkomsttagare

Ett av förslagen i budgeten är att inkomstskatten sänks, samtidigt som ett nytt jobbskatteavdrag (som betalas ut innan valet 2022) införs. Det handlar om ungefär 1 500 – 1 700 kronor extra varje år från den 1 januari 2021. Jobbskatteavdraget kommer i form av en klumpsumma. Högst belopp får den som har en förvärvsinkomst (inkomst från tjänst) om 240 000 kronor per år.

Familjer och föräldrar

Enligt budgeten får ensamstående föräldrar ett högre underhållsstöd. Från den 1 juni 2021 höjs det med 100 kronor i månaden för barn under 15 år och 150 kronor i månaden för barn över 15 år. Totalt 1 200 – 1 800 kronor mer per år.

De som är i behov av tjänster i hemmet kan också spara en del pengar på den nya budgeten. Rutavdragets tak höjs nämligen från 50 000 till 75 000 kronor. Dessutom kommer avdraget omfatta fler tjänster än det gör idag. Det handlar till exempel om:

  • Transportera och lämna bort tvätt på tvättinrättning
  • Få hjälp med möblering av bostad och montering
  • Hjälp med snöskottning och liknande aktiviteter

Läs mer: Ensamstående med barn – så fixar du ekonomin

Pensionärer

90 procent av alla pensionärer kommer få mer pengar i och med den nya budgeten. Skatten på pensionsinkomster kommer sänkas, samtidigt som ett pensionstillägg börjar betalas ut till de med låg allmän ålderspension. För en pensionär som till exempel har en pensionsinkomst på 21 000 kronor i månaden innebär ändringarna en skattesänkning på 800 kronor per år.

För den med en ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor/månad ges ett pensionstillägg på max 600 kronor/månad.

Unga arbetstagare

Ungdomar ska få det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgiften för anställda mellan 19 och 23 år sänks med ungefär en tredjedel. Den hamnar på 19,76 procent istället för 31,42 procent och gäller från 1 april 2021 till 1 april 2023.

Arbetslösa

Arbetslösa gynnas av att den höjda och mer generösa a-kassan förlängs ytterligare. Regeringen har höjt grundersättningen från 365 till 510 kronor per dag (ungefär 11 000 kronor i månaden). Dessa ändringar kommer nu bli kvar i ytterligare två år.

Läs mer: LO ställer krav på regeringen om a-kassan

Miljömedvetna

I budgeten gynnas även grön teknik och miljöbilar genom utökade skatteavdrag. Bonusen vid köp av miljöbil höjs från 60 000 till 70 000 kronor. Dessutom införs ett skatteavdrag på max 50 000 kronor per år för gröna investeringar. Detta gäller kostnader för exempelvis installation av solceller, lagring av egenproducerad el och produkter för att ladda elfordon.

Samtidigt skärps reglerna för hur mycket en bil får släppa ut för att ta del av bonusen, från 70 till 60 gram koldioxid/km.

Kort om höstbudgeten

Nyheterna brukar rapportera om vår- och höstbudgeten. Men vad är skillnaden? Och vad är det som bestäms i dem?

Jo, så här går det till: Det finns tre typer av budgetpropositioner från regeringen. I vårbudgeten utformas grunderna för den kommande budgetpropositionen. Denna utarbetas sedan i detalj i budgetpropositionen – det vi kallar för höstbudgeten.

Sedan finns det även så kallade ändringsbudgetar, där regeringen lämnar förslag på ändringar av en redan bestämd budget.

I höstbudgeten blir alltså de budgetförslag som jobbats fram under året till verklighet. Sveriges befolkning får veta vad regeringen kommer satsa pengar på inför kommande år. Och det innebär så klart stora och viktiga nyheter varje år.

Höstbudgeten 2020

Sammanfattningsvis kan vi se att 2020 års höstbudget innehåller ovanligt stora åtgärder. Det har varit ett tufft ekonomiskt år i och med corona och resurser kommer skjutas till för att, som regeringen uttrycker det, “jobba sig ur krisen tillsammans”.

Och de flesta av oss kommer att gynnas av åtgärderna.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden