Snitträntor visar stora skillnader

Av: Ylva Gren Publicerat: juni 11, 2015

Från och med den 1:a juni är alla banker tvungna att redovisa sin snittränta för bolån, detta utöver den listränta som bankerna sedan tidigare anger. Enligt den nya regleringen ska bankerna som snittränta ange den räntenivå som kunderna, sett till kollektivet, har fått i snitt den senaste månaden. När nu bankerna har börjat redovisa denna siffra har det blivit mycket tydligt att det finns stora skillnader mellan olika banker och bolåneinstitut.

När tidningen Metro rapporterade om de olika snitträntorna på rörligt bolån (5/6) visade det sig till exempel att det skiljde hela 30% mellan den lägsta och den högsta snitträntan. Den billigaste snitträntan hittade Metro hos SEB (1,33%). Den högsta snitträntan stod Ikano för. I Metros artikel angavs Ikanos snittränta till 1,77%.

Snittränta – inget bra jämförelsetal?

Ovan redogörelse för snitträntorna hos SEB respektive Ikano visar att SEB givetvis är det bättre valet bland dessa två. Men, är det verkligen så enkelt? Ett antal banker har kritiserat reglerna kring tvånget att redovisa snittränta utifrån att denna uppgift inte tar tillräcklig hänsyn till avtalstider, tidpunkter för omläggning, med mera. Det finns undersökningar som visar på att skillnader i bankernas sätt att lägga upp bolånen faktiskt kan ge upphov till så stora differenser som 0.15 procentenheter.

Utöver det har kritik framförts mot snitträntan gällande att den inte speglar om en bank generellt ger låg boränta, det vill säga håller låga priser, eller inte. En bank som ligger i topp när det gäller låga snitträntor kan ju ha som utlåningspolitik att enbart bevilja lån till sökande som har en mycket god ekonomisk situation och/eller redan har befintliga engagemang i banken. En bank som i stället vänder sig till en bredare krets presumtiva låntagare och kanske till och med även beviljar lån till sökande som har betalningsanmärkningar kommer på motsvarande sätt att tvingas redovisa en högre snittränta.

Jämför bolån på det traditionella viset

Vår rekommendation är att du ser snitträntan som en indikation på om en bank eller ett bolåneinstitut kan sägas erbjuda konkurrenskraftiga räntor. Snitträntan ska dock inte vara den enda parametern du lägger med i din bedömning. Det finns ingen garanti för att du kan få ett bolån med en ränta i paritet med en mycket låg snittränta och möjligheten finns alltid att få en bättre ränta än den som anges som snittränta hos banker som ligger ”högt”.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden