Spara rätt i oroliga tider – Tips utifrån din ålder

Av: Ylva Gren Publicerat: april 12, 2020

Den senaste tidens börsnedgångar har gjort att många fått bevittna hur deras sparkapital minskat kraftigt i värde. I en undersökning som Kantar Sifo genomfört, på uppdrag av Swedbank, svarade 40 % att de var oroliga över sitt sparande. Många uppgav också att de inte visste hur de skulle agera och vad de skulle göra med sitt sparande i tider som dessa.

Det är förståeligt att känna sig villrådig när marknaden är så pass turbulent som nu. Samtidigt finns det inget universellt ”rätt” svar på frågan. Hur just du bör agera är individuellt och beror till stor del på vilket sparande du har, när pengarna är tänkta att nyttjas och den risk du är villig att ta. En bra utgångspunkt är din ålder och den tidpunkt i livet du befinner dig i.

Föräldrar som sparat till sina barn

Riskbenägenhet och sparhorisont

En viktig faktor när det kommer till dina placeringsval är att placeringarna är anpassade efter den risk du är beredd att ta. Högre risknivå innebär högre förväntad avkastning, men det betyder också att värdet kan minska i större utsträckning. Din riskbenägenhet kan skilja sig stort beroende på var i livet du befinner dig och det är viktigt att stämma av risken efterhand.

Du bör också sätta risknivån i relation till den sparhorisont du har. Det vill säga hur länge du tänker spara och när du tänker använda pengarna. Ett långsiktigt sparande minskar risken för att pengarna ska ha sjunkit i värde när du väl behöver dem. Om du däremot planerar att använda pengarna inom ett par år kan det vara bättre att välja placeringar med lägre risk.

Utifrån din riskvilja och sparhorisont kan du bestämma hur du ska fördela sparkapitalet mellan aktiefonder och räntefonder, där en högre andel aktier innebär en högre risknivå. Se över de placeringar du har – motsvarar de vad du kommit fram till?

Om du behöver pengarna inom ett par år och risknivån är hög kan det exempelvis vara bättre att sälja och öka andelen räntebärande värdepapper. Behöver du däremot inte pengarna på många år kan det vara bättre att låta dem ligga kvar.

Din ålder och livssituation kan vara en bra indikation på den risk du är benägen att ta och hur långsiktigt ditt sparande är.

Upp till 30 år – Buffert, bostad och pension

Befinner du dig i de tidiga tjugo-åren och precis har börjat jobba bör ditt första sparmål vara att bygga upp en ekonomisk buffert på ungefär två månadslöner. Det vill du ha lättillgängligt och inte låsa upp i fonder eller aktier. Låt det ligga på ett vanligt sparkonto. Om du redan har en buffert kanske du har börjat lägga undan till kontantinsatsen för din första bostad.

Dessa pengar kommer du antagligen behöva redan inom några år. Det kan därför vara bra att placera dem till lägre risk. Annars kan det hända att marknaden inte har hunnit återhämta sig tills att du ska använda dem för att köpa bostad.

Om du däremot redan har börjat spara till pensionen eller har ett mer långsiktigt sparande kan du spara i större andel aktiefonder. Du kommer troligen möta flera upp- och nedgångar på börsen innan det är dags för dig att gå i pension.

Mellan 30-45 år – Bostad, barn och pension

I den här åldern är sannolikheten större att du redan har kommit in på bostadsmarknaden och lyckats spara ihop till en tillräcklig ekonomisk buffert. Om du är i tidiga 30-årsåldern kanske du fortfarande sparar för att kunna ta steget från hyres till köpes. Kanske är detta pengar du planerar att använda redan inom ett till två år? Det kan då vara bra att placera dessa med betydligt lägre andel aktier. Den förväntade avkastningen blir mindre, men så är även risken att det sjunker i värde.

I denna ålder bildar många familj och kanske har du påbörjat ett sparande till ditt/dina barn. Här gäller samma sak som för ditt pensionssparande. Ha is i magen – med tiden är sannolikheten stor att läget kommer vända. Historiskt har börsen alltid stigit sett till en längre tidsperiod och pensionspengarna behöver du antagligen inte använda förrän om cirka 20-35 år.

Pengarna till barnen kanske har en något kortare sparhorisont, men så länge det rör sig om 10 år bör marknaden kunna återhämta sig. Se dock till att du har en bredd av olika branscher och marknader i din portfölj. Satsa inte allt på ett kort!

Mellan 45-60 år – Barn och pension

För många ökar möjligheten att spara i detta åldersspann. Dels på grund av barn som blivit större eller flyttat hemifrån, dels då många kommit längre i karriären och har en högre inkomst. Om du har sparat till barnen börjar det kanske närma sig att de ska få ta del av pengarna. Om större delen är placerade i aktiefonder kanske du ska flytta över en del till räntesparande.

I den här åldern börjar det också närma sig pensionen. Ju närmre du befinner dig, desto viktigare är det att se över risken i ditt pensionssparande. Se till att du har rätt balans mellan aktie- och räntefonder, samt en bredd i din aktie-/fondportfölj.

60 år och uppåt – Pension

Nu är sannolikt barnen utflugna och du kan börja satsa helhjärtat på ditt pensionssparande. Det är aldrig försent att komma igång, även om du ännu inte har börjat. Här kan det också vara bra att skruva ner risken i sparandet med större andel ränte-fonder. Du kan dock fortfarande lämna en del i aktiefonder då pensionen är lång, så länge du säkrar en värdestegring i tid.

Avslutningsvis vill vi förtydliga att handel med värdepapper/fonder alltid innebär en risk. Pengarna du placerar kan såväl öka som minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet, oavsett historisk avkastning.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden