Gör stresstestet – Hur rustad är din ekonomi?

Av: Ylva Gren Publicerat: januari 15, 2020

Förändringar kan komma plötsligt och många gånger är vi inte tillräckligt förberedda. Hur klarar din ekonomi en större, oförutsett utgift – som ett oplanerat tandläkarbesök eller trasig värmepanna? Skulle du ha råd med en höjd bolåneränta eller att någon i ditt hushåll skulle bli arbetslös eller sjukskriven? Ta tempen på din ekonomi och gör stresstestet nedan!

Stresstesta ekonomin

Stresstesta din ekonomi

Ett stresstest går ut på att du föreställer dig olika scenarier och ser hur de skulle påverka hushållets ekonomi. Hur hårt skulle en höjning av bolåneräntan slå för er månadsekonomi? Vad händer om ni förlorar en inkomst på grund av uppsägning eller långtidssjukdom? Utifrån resultatet på testet kan du sedan vidta rätt åtgärder för att skapa en tåligare ekonomi.

Steg 1 – Inkomster och utgifter

Först och främst måste du skapa en bild över hur er ekonomi ser ut i dagsläget. Börja därför med att skriva ner hushållets inkomster – lön, pension och/eller bidrag. Addera sedan alla inkomster för att veta vad ni har att röra er på i månaden. Om du kan använda dig av ett program som Excel är det en fördel eftersom det gör det enklare för dig i senare steg två.

Gör sedan en ny kolumn med alla fasta utgifter. Det avser kostnader som återkommer regelbundet – som hyra, ränta och amortering för bostadslån och försäkringar. Ta gärna hjälp av kontoutdrag och fakturor så att du inte glömmer någon utgift. Därefter räknar du ihop utgifterna och drar av det från inkomsterna. Det som blir kvar är det ni har till rörliga utgifter.

Rörliga utgifter är sådana som varierar månad till månad och det kan därför vara svårt att få en exakt bild av hur mycket ni gör av med. Det kan röra sig om utgifter för mat, kläder, transport, hygienartiklar och nöjen. Ett tips är att titta på era rörliga utgifter för det senaste året/halvåret och räkna ut ett snitt. Dra av summan från det som fanns kvar från de fasta utgifterna.

Har ni pengar kvar eller går ni back? Om svaret är det senare bör du se över om det är något ni kan dra in på.

Steg 2 – Olika framtidsscenarier

Nu gäller det att sätta sig in i olika möjliga framtidsscenarier och se hur dessa skulle förändra er nuvarande ekonomi. Använd scenarierna nedan och ändra i din kalkyl över inkomster och utgifter för att se hur det påverkar resultatet.

Om du t.ex. i dagsläget har en bolåneränta på 1,5 % och betalar 2 500 kronor/månaden innebär en dubblering att du istället betalar 5 000 kronor/månaden. Om du ökar utgifterna i kalkylen med 2 500 kronor – vad blir då resultatet för månaden?

Om ni har ett buffertsparande kan du även räkna med det för att se om ni har sparat tillräckligt. Antagligen täcker sparpengarna en engångskostnad, men hur många månader räcker pengarna om hyran höjs eller någon blir arbetslös?

Scenarier där utgifterna ökar

  • Bolåneräntan ökar med 100 procent, det vill säga dubbleras.
  • Föreningen ska göra en stor renovering och hyran ökar med 50 procent.
  • Kylskåpet går i sönder och ni måste lägga 6 000 kronor på ett nytt.

Scenarier där inkomsterna minskar

  • En löntagare i hushållet blir sjukskriven i ett år och får endast 80 procent av sin lön i form av sjukpenning.
  • En löntagare i hushållet blir plötsligt arbetslös och det dröjer ett halvår innan hen hittar ett nytt jobb. Dessutom var den drabbade inte medlem i en A-kassa och får därför endast ut 8 000 kronor i månaden före skatt i sex månader.
  • Du och din partner väljer att gå skilda vägar och realiserar en skilsmässa – endast din inkomst blir kvar.

Steg 3 – Reflektera över svaren

Det sista och viktigaste steget i stresstestet är att reflektera över resultatet. Hur rustad är hushållets ekonomi för en höjd hyra? Skulle ni i realiteten klara att en löntagare får 80 procent av sin lön i ett år? Om inte bör ni kanske se över hur mycket ni sparar. Kanske kan ni dra in på någon utgift för att kunna avsätta mer till buffertsparandet?

Om du och en eventuell partner inte är med i en A-kassa är det kanske läge att gå med i en för att inte riskera att endast få grundersättning. Det kan även vara bra att gå med i ett fackförbund med bra inkomstförsäkring och/eller skaffa en separat.

Om du har stora lån och har svårt att klara en ränteuppgång kan det vara fördelaktigt att binda delar av bolånet. Det är också bra att amortera så mycket du kan på bolånet för att inte vara lika känslig för lånets ränteutveckling.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden