Svenska hushåll fortsätter att låna pengar

Av: Emil Jansson Publicerat: december 7, 2016

Ökade skulder

Nu varnar Riksbanken för hushållens ökade skulder, igen. Ett av förslagen som tagits upp för debatt, för att undvika fortsatt ökad skuldbelastning, är att införa ett skuldkvotstak som begränsar hur mycket respektive hushåll får låna, i kontrast till sin inkomst.

Svenska hushåll fortsätter att låna pengar som aldrig förr. Några av anledningarna till de växande skuldbergen, kan förklaras av att Sverige sedan 90-talskrisen fått ett mycket lägre ränteläge samt ett helt annat skatte- och subventionssystem. Men på grund av ovannämnda faktorer, klarar också hushållen av en högre skuldkvot än tidigare. Dock uttrycker flera en viss oro om detta skuldsättnings-mönstret fortsätter att öka för mycket.

Riksbanken skriver att de låga räntorna bidrar till fortsatt stigande bostadspriser, och därmed ökar också skuldsättningen. En kombination av åtgärder för respektive område är av vikt. Framförallt krävs det åtgärder som behandlar problemen om varför skuldsättningen ökar i den mån den gör, och framförallt hur detta problemet kan lösas på bästa förmånliga sätt.

Pågående ökning sedan 2014

Ökningen har pågått under en period och kunde redan år 2014 påvisas med siffror och statisk då ca 420 000 svenskar var skuldsatta hos Kronofogden. Den största andelen av dessa är låg- och medelinkomsttagare och är bosatta i någon av våra tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar sig också att det är framförallt i dessa tre städer där bostadspriserna fortsätter öka kontinuerligt.

Skuldkvotstak kan vara lösningen

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, menar att en åtgärd om ett skuldkvotstak kan vara en bra lösning för alla parter men innan ett beslut tas, ska först och främst en utvärdering av de nya amorteringskravens effekter göras. Thedéen menar att om utvecklingen går åt fel håll, är ett skuldkvotstak nästa lösning. Det är med stor förhoppning som de nya amorteringskraven ska sänka bostadspriserna. Hittills har ingen större förändring rapporterats, men man ser redan att under det tredje kvartalet har låneökningstakten sjunkit 0,2 procentenheter sedan det andra kvartalet, vilket är en liten, men bra vändning åt rätt håll.

 

Många banker tillämpar redan idag lånetak/skuldkvoter på 5 gånger årsinkomsten. När vi handlägger ärenden tar vi hänsyn till bankernas lånetak vilket medför att marknaden redan prisat in en sådan eventuell reglering säger Pontus Holgersson, VD Consector.

Läs mer om hur företaget hjälper sina kunder och ansök om att låna pengar genom Consector. Notera dock att Consector är kund hos Upplysningscentralen, vilket gör att du inte kan ta ett lån utan att en kreditupplysning tas hos UC hos dem.

Räntekvoten bör ej glömmas bort

Andra menar att räntekvoten är minst lika viktig att undersöka som skuldkvoten, även denna beräknas för hela hushållsinkomsten och ska därför också falla sig väl utefter skuldkvoten, och tvärtom. Räntekvoten talar för hur hushållens ränteutgifter ser ut i andel av enskilt hushålls inkomst.
För att göra en bedömning på hur skuldsättningen drabbar hushållen idag, måste man se närmre på hur stor andelen högbelånade hushåll är. Det ena kräver det andra vid en utredning för eventuella åtgärder.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden