Svenskarna fortsätter spara – bolånen ökar

Av: Theodor Holmberg Publicerat: september 14, 2019

Allt sedan IT-kraschen vid millennieskiftet har svenskarnas sparande rört sig i en uppåtgående kurva. Det visar statistik från SCB om svenskars sparande och lånande. Sparandet består främst av investeringar i fonder och aktier, men även vanligt sparande på bankkonto är populärt. Tredje kvartalet av 2018 var det kvartal som svenskarna sparade mest sedan år 2000.

LÄS MER: Appar som hjälper dig med ditt sparande

När det gäller svenskars lånevanor framträder ur statistiken olika bilder beroende på typen av lån. Antalet studielån och lån utan säkerhet har varken sett någon större ökning eller minskning de senaste 10 åren. Däremot har lån från banker och bostadsinstitut ökat markant. Av dessa lån går bolånen vinnande ur matchen trots två omgångar med regler kring amorteringskrav. Värt att notera är att även bostadspriserna har stigit, vilket kan förklara svenskarnas ökade lånebehov.

Bolånen ökar

Höjd reporänta

Frågan är om trenden med ökat sparande och fler bolån kommer fortsätta även kommande år. En stor påverkande faktor är reporäntan som Riksbanken i januari höjde från -0,50 % till -0,25 %. Räntan har varit negativ sedan 2015, men prognosen är att den kommer fortsätta höjas i små etapper de kommande åren. Detta kan i sin tur komma att höja räntorna på bolån och dels göra att antalet nya bolån minskar, men också göra att svenskarna får mindre pengar över för sparande.

Fast eller rörlig bolåneränta?

Eftersom bolån omfattar stora summor pengar kan en liten ökning i räntan leda till stora skillnader i månadskostnaden, vilket kan vara svårt att klara av rent ekonomiskt. Ett sätt att hitta det mest fördelaktiga lånet är att jämföra olika bolån. Genom att ha en lägre ränta på lånet har du en stabilare grund om räntan skulle gå upp.

Du kan dock välja att ha en fast bolåneränta. Fördelen med det är att du under bindningstiden kan vara helt säker på vad din månadskostnad kommer bli, oavsett eventuella reporäntehöjningar. Om du har en rörlig ränta kan kostnaden bli högre, men fördelen är att kostnaden också kan bli lägre vid eventuella räntesänkningar.

Det spekuleras ständigt kring huruvida reporäntan kommer gå upp eller ner. Ingen av oss kan med säkerhet spå vad som kommer hända i framtiden och det gäller helt enkelt att vara så informerad som möjligt om de olika alternativen. Vad vi dock kan konstatera är att svenskar fortsätter spara i stor uträckning, samtidigt som vi tar allt fler bolån.

Jämför marknadens bästa banker för bolån

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden