Swedbank under luppen för oklar ränteberäkning

Av: Emil Jansson Publicerat: april 15, 2015

Har du köpt hus sitter du med största sannolikhet med ett bolån som du måste betala av på med ränta. Detta går det inte att göra så mycket åt, men har du ett bolån med kort bindningstid kan räntekostnaden variera beroende på vilken beräkningsmetod din bank använder. På sistone har Swedbank hamnat i blåsväder eftersom banken hittills använt sig av beräkningsmodellen A (Actual)/360 (eller 365/360, som den också kallas), som gör att du får betala något mer i ränta om du har ett tremånaders bolån än vad som gäller för andra
beräkningsmetoder.

Olika sätt att beräkna ränta på bolån

I Sverige finns det inga lagar eller regler som bestämmer hur bankerna ska beräkna räntan eller vilken räntesats de ska tillämpa. Det finns tre olika metoder som brukar användas:

360/360
Med denna metod anses året ha 360 dagar och varje månad ha 30 dagar. Detta innebär att du får betala samma räntebelopp varje månad såtillvida räntesatsen inte ändras. Exempel: Om du har lånat en miljon och räntan är 4,25% beräknas räntekostnaden per år till 42 500 kr (1 000 000 x 0,0425). Månadskostnaden blir då cirka 3542 kr.

365/365
I denna metod använder man sig av kalendertid. Du får alltså betala lite mera i ränta de månader som har 31 dagar än de månader som har 30 eller 28 dagar. Här får du betala cirka 3610 kr om månaden har 31 dagar men cirka 3 493 kr om månaden har 30 dagar. Den totala räntekostnaden för ett år blir dock densamma, 42 500 kr.

365/360 (eller A/360)
Vid denna beräkningsmetod, som är den som Swedbank hittills har använt sig av, utgår man från det faktiska antalet dagar på ett år, men vid beräkningen anges året ha 360 dagar. Detta gör att din årsränta blir något högre än vad den blir om ränta räknas på 365 dagar. Exempel: 1 000 000 x 0,0425 x 365/368 = 43 090 kr. Om månaden har 31 dagar får man enligt denna beräkningsmetod betala 3 660 kr respektive 3 542 kr om månaden har 30 dagar.

Swedbank böjer sig för kritiken

Efter uppmärksamhet i media och en rad klagomål till bland andra Konsumenternas Bank- och finansbyrå har Swedbank nu beslutat sig för att ändra sin beräkningsmetod från A/360 till 360/360. Från och med den 19 mars i år tillämpar banken denna metod när de kunder som redan har bolån i Swedbank får sina lån omlagda till en ny tremånadersperiod. Eva Lindström på Konsumenternas Bank- och finansbyrå menar att detta är bra eftersom konsumenterna då kan jämföra olika bolån på ett mera rättvisande sätt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden