Tänk på det här innan du godkänner din deklaration

Av: Ylva Gren Publicerat: april 18, 2019

Många har redan fått sin deklaration. För de med digital brevlåda som deklarerade innan 2 april utan att göra några förändringar har skatteåterbäringen till och med börjat trilla in på bankkontot.

Medan för de som inte valt en digital brevlåda kom inkomstdeklarationen i brevlådan senast 15 april i år. Innan du godkänner den och skickar in den finns det ett par saker du kanske vill göra avdrag för. Vi har listat de vanligaste och populäraste avdragen på deklarationen.

Arbetslösas kostnader

Om du är arbetslös och fått ersättning från en svensk A-kassa finns det några saker du kan göra avdrag för på deklarationen. Detsamma gäller om du har fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Om du uppfyller ovanstående så har du rätt till avdrag för resor som sker i samband med att du besöker Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Du kan även göra avdrag för resor som sker i samband med att du sökt arbeten inom Sverige. Utöver resorna kan du även göra avdrag för trafikkostnader på internet och telefon och andra utgifter som tillkommit i samband med arbetssökandet. Alla utgifter som överstiger 5000 kr per år är avdragsgilla.

Avdrag på deklarationen

Arbetskläder

Om du behöver speciella skyddskläder som enbart används i tjänsten kan du göra avdrag för kostnaderna för dessa. Exempel på skyddskläder är hjälmar, skyddsglasögon, skor med stålhätta och hörselskydd.

Kläderna behöver inneha speciella skyddande egenskaper för att klassas som skyddskläder. Det kan vara egenskaper som extra skydd mot frätande ämnen eller mekaniska skador. Kläder som skyddar mot väta och kyla som i huvudsak kommer ifrån andra orsaker än vädret räknas som skyddskläder.

Du kan inte göra avdrag för arbetskläder som inte är skyddskläder.

Bil i tjänsten

Om du använder din privata bil i tjänsten kan du få avdrag med milersättning. Du kan inte göra avdrag för extra slitage eller bränsleförbrukning på grund av yttre omständigheter som väder, tung last eller passagerare. Du kan inte heller få ersättning om du får bilersättning av din arbetsgivare.

För 2019 får du 18,50 kr per mil om du använder din privata bil. Om du har en förmånsbil får du 6,50 kr per mil för en diesel medan bilar av andra drivmedel ger 9,50 kr per mil.

Bärförsäljning

Om du gillar att plocka bär i skog och mark kan du göra avdrag för försäljningen av dessa. Det finns dock några enkla villkor. Bären måste växa vilt och får inte vara odlade. Du behöver även ha plockat de själ och inkomster upp till 12 500 kr är skattefria.

Du kan dessutom göra avdrag för en del av utgifterna för belopp som överstiger det skattefria beloppet.

Dubbelt boende

Om du får ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning kan du ansöka om avdrag. Det behöver vara för att ditt arbete flyttat till annan ort och du har behållit bostaden tillsammans med din sambo eller familj i den tidigare staden.

Du behöver utöver det sovit över på arbetsorten plus att minsta avståndet mellan de två orterna måste vara längre än 50 kilometer.

Kapitalförlust

Avdrag för kapitalförlust skulle kunna medges när det gäller försäljning av följande:

  • Aktier och värdepapper
  • Bostäder som bostadsrätt, hus eller sommarstuga
  • Privata tillgångar som ädelstenar eller bankfackskonst

Du kan inte göra avdrag för förlust när du säljer saker för privatbruk som bilar eller båtar, vanlig konst eller när du säljer saker till underpris.

Ränteavdrag

Du kan få göra avdrag för räntan på lån om det gäller din egen skuld och att lånet är betalat. Det måste vara ränta som du har betalat under det gångna året. Dessvärre kan du inte göra avdrag för lån till CSN. Men det går bra att göra avdrag för lån hos långivare. Det kan vara privatlån eller snabblån, oavsett om du har lånat med säkerhet.

Jämför privatlån direkt

Räntekompensation

Om du behöver betala en räntekompensation för ett lån kan du göra avdrag på den betalda räntan. Räntekompensation betalas till en bank om du löser ett bundet lån i förtid.

 Uthyrning av privat bostad

Om du hyr ut din privata bostad beskattas inkomsten med 30 % som inkomst av kapital. Med privata bostäder räknas villor, hyresrätter, bostadsrätter och fritidshus. Du kan dock göra avdrag på 40 000 kr per år för inkomst från uthyrning av bostad. Om du hyr ut en lägenhet får du även göra avdrag för månadsavgiften eller hyran som avser bostaden. Vid uthyrning av hus får du utöver 40 000 kr även göra avdrag för 20 % av den totala hyresinkomsten.

Du kan däremot inte göra avdrag om du hyr ut till en arbetsgivare eller eget bolag.

Fler avdrag du kan göra på deklarationen

Som du ser finns det en hel del som du kan göra avdrag för. Många missar tyvärr avdrag som de får göra. Den vanligaste missen är att man inte gör avdrag för resor till och från arbetsplatsen fast man är berättigad till den. Utöver den lista vi sammanställt här så finns det många fler avdrag du kan göra. Du kan se de alla på Skatteverkets hemsida. Det finns även hjälp av få med sin deklaration där.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden