Trump och effekterna för privatekonomin

Av: Theodor Holmberg Publicerat: april 21, 2017

trump installation tal

“From this day forward, it’s going to be only America first. America first!”
Med dessa ord i sitt öppningsanförande svor Donald J Trump presidenteden i Washington den 20 januari 2017. Han blev den 45:e presidenten för en av världens absolut största supermakter, och världens mäktigaste man enligt majoriteten av världens befolkning. Resultatet kom som en överraskning för många, och chockvågorna spred sig med hög fart över världen och börserna rasade. Att den kontroversiella fastighetsmagnaten gör avtryck världen över råder inget tvivel om, men hur kan det komma att påverka dig och mig?

Det nya USA – Isolerat, imperialistiskt eller nationalistiskt?

För att förstå vad de världsomspännande effekterna kan bli både lång och kortsiktigt ska vi först se till den nyinstallerade mannen i Vita Huset – Donald J Trump.
Under valkampanjen haglade skandalerna och den twittrande presidentkandidatens uttalanden hamnade ofta på löpsedlarna världen över. Alla undersökningar talade för att den demokratiske motståndaren Hillary Clinton skulle vinna en jordskredsseger över republikanen Trump. USA gick till valurnorna den 8 november 2016 för att rösta om vem som skulle bli landets nye president. Till en början såg rösterna ut att resultera i det utfallet alla hade väntat sig, att den forne presidenten Bill Clintons fru Hillary skulle ta hem segern. Vart eftersom rösterna räknades började utgången se helt annorlunda ut.

När det sedan stod klart att Trump vunnit rasade börserna, och världen kastades in i en ny form av osäkerhet. Nu har en tid gått och världen har återhämtat sig från den värsta chocken, men oron finns kvar och ingen vet helt säkert vad Trumps mandatperiod kan komma att medföra världen över.

Trump har kallats mycket, och framförallt imperialist, isolationist och nationalist. Vilket som är mest korrekt ligger förmodligen i betraktarens ögon. Vad som dock står helt klart är att dessa tre epitet har liknande effekt på omvärlden när de innehas av en supermakts president. Helt klart är också att Trump har karaktärsdrag och politiska drag som stämmer in på samtliga.

Ett av Trumps mest oroande vallöften enligt många var att han hade för avsikt att riva alla frihandelsavtal och miljöavtal som funnits sedan tidigare. Detta är givetvis fortfarande ett stort potentiellt problem, men man bör dock skilja på hans retorik och hans politik.

Visst finns det risker, men sett till situationen idag i jämförelse med när valet avgjordes så har ändå en viss form av stabilitet infunnit sig och den mest akuta chocken är förbi.

Den stora osäkerheten

Mycket av den oro som finns i världen idag kring Trumps administration är baserat på just den osäkerhet som uppstått till följd av valresultatet. Vi vet ännu inte exakt vad Trumps mandatperiod kommer föra med sig, men det finns flera faktorer som kan vara värda att ta med i beräkningarna inför vad effekterna kan komma att bli för dig som privatperson.

USA:s relation med Ryssland och Kina förbättras

Detta för med sig ett varmare politiskt klimat mellan USA, Ryssland och Kina. Samtidigt kan det i förlängningen få effekter för säkerhetspolitiken i Östersjöområdet och inom NATO. Men rent ekonomiskt bör detta inte påverka Sverige nämnvärt, åtminstone inte under det rådande säkerhetspolitiska läget i Östersjön. Nu har dock för tillfället relationen mellan Ryssland och USA försämrats till följd av händelser i Syrien, vilket visar just på hur tvära kast det kan komma att bli med Trump som president i USA.

Protektionism

Trumps administration kommer bedriva en politik som på många sätt är protektionistisk, vilket är gynnsamt inrikes men som med stor sannolikhet kommer få negativa effekter i utlandet. I vilken utsträckning är fortfarande oklart, men ett land som blir mer slutet till följd av en isolationistisk president och regering kommer givetvis till någon grad försvåra handel och utbyte med andra stater.

Sveriges export

Sverige exporterar årligen varor för 87 miljarder till USA. Det är därmed vår största utomeuropeiska exportpartner. Förändringar i de handelsavtal som idag finns med USA kan givetvis komma att slå negativt mot den svenska exporten, och på så sätt även mot privatpersoner.

Dollarn riskerar att bli för stark

När USA:s ekonomi växer så resulterar detta givetvis i att dollarna blir starkare, vilket är positivt ur ett inrikespolitiskt perspektiv. Om ekonomin däremot fortsätter växa i en snabbare takt än vad som är tänkt så finns risk att dollarn helt enkelt blir för stark, vilket slår ännu hårdare mot globala handeln. Detta betyder inte enbart att valutan blir dyrare utan även att bland annat resor till USA blir dyrare också.

Bensinpriserna påverkas

USA är en stor oljeproducent, och en förändring i deras export påverkar givetvis även exporten av olja. Samtidigt så har OPEC i samråd med bland annat Ryssland bestämt sig för att strypa oljeproduktionen med sammanlagt 1.8 miljoner fat per dag för att tvinga upp oljepriserna. Så dessa två händelser kommer givetvis i någon mån fortsätta påverka oljepriserna, och till följd av detta även bensinpriserna.

Aktiemarknadens påverkan

Trumps löften om ökade investeringar och skattesänkningar har en positiv effekt på aktiemarknaden. Samtidigt finns det många som oroas över den protektionistiska politik han bedriver vilket många investerare förknippar med 1930-talets USA under den stora depressionen och de förödande konsekvenser detta fick för världsekonomin.

Slutsats

Ingen vet med säkerhet hur president Trump kommer påverka alla ovanstående faktorer i framtiden. Det vi vet med säkerhet är helt enkelt att vi får vänja oss vid att USA som supermakt kommer fortsätta vara en betydande faktor för vår privatekonomi, på gott och ont. Det är värt att hålla sig informerad om läget i USA, då det på flera sätt kan ha inverkan på mycket som rör allt ifrån räntor, aktiemarknad, import/exportmarknad och valutakurser.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden