Vad är medlåntagare och hur fungerar det?

Av: Ylva Gren Publicerat: februari 20, 2024

Om du planerar att köpa en bostad men inte har tillräckligt med pengar för att betala hela beloppet själv, kan du överväga att använda dig av en medlåntagare. En medlåntagare är någon som går med på att ta på sig en del av lånet och därmed dela på ansvaret för att betala tillbaka det. Detta kan vara en fördelaktig lösning för dig som behöver hjälp med att få ett lån godkänt eller vill minska dina månatliga lånekostnader.

En medlåntagare kan vara en familjemedlem, vän eller annan person som du litar på och som har en god ekonomisk situation. Genom att ha en medlåntagare kan du öka dina chanser att få ett lån godkänt eftersom banken ser att du har någon som är villig att dela på ansvaret för lånet. Dessutom kan en medlåntagare hjälpa dig att få en lägre ränta på ditt lån, vilket i sin tur kan minska dina månatliga lånekostnader.

Det är viktigt att komma ihåg att en medlåntagare också tar på sig en del av ansvaret för lånet. Det innebär att om du inte kan betala tillbaka lånet, kan banken kräva att medlåntagaren betalar tillbaka hela eller en del av lånet. Det är därför viktigt att ni båda är medvetna om riskerna och att ni har en tydlig plan för hur ni ska betala tillbaka lånet.

2 kvinnor jämför soffor och lån med medlåntagare

Grundläggande om medlåntagare

Definition av medlåntagare

Medlåntagare är en person som tillsammans med dig ansöker om ett lån. Detta innebär att ni båda är ansvariga för att betala tillbaka lånet. Medlåntagare kan vara en fördel om du har svårt att få ett lån på egen hand, eftersom en medlåntagare kan öka din kreditvärdighet.

Rättigheter och skyldigheter

Som medlåntagare har du samma rättigheter och skyldigheter som huvudlåntagaren. Det innebär att du är ansvarig för att betala tillbaka lånet i tid och att du kan bli åtalad om lånet inte betalas tillbaka. Du har också rätt att få information om lånet och dess villkor.

För- och nackdelar

En fördel med att ha en medlåntagare är att det kan öka dina chanser att få ett lån beviljat. Det kan också leda till att du får en bättre ränta på ditt lån. En nackdel är att du och medlåntagaren är ansvariga för att betala tillbaka hela lånet tillsammans, vilket kan innebära en högre ekonomisk börda för båda parter om någon av er inte kan betala tillbaka lånet i tid.

Sammanfattningsvis kan en medlåntagare vara ett bra alternativ om du har svårt att få ett lån på egen hand, men det är viktigt att du är medveten om både fördelarna och nackdelarna innan du ansöker om ett lån tillsammans med en medlåntagare.

Ansökningsprocessen och avtalet

Ansökningsprocessen

För att ansöka med en medlåntagare behöver du först hitta en som du vill ansöka med. Ni kan ansöka tillsammans genom att fylla i en ansökan hos långivaren online.

Kreditbedömning

När ni har ansökt tillsammans kommer det att göras en kreditbedömning av både dig och huvudlåntagaren. de tittar på faktorer som inkomst, utgifter, skulder och betalningshistorik för att avgöra om ni är kreditvärdiga. Om ni båda godkänns kommer ni att få ett lånebesked med en uppskattning av ränta och månadskostnad.

Avtalsvillkor

När ni har godkänt lånebeskedet kommer de att skicka er ett avtal som ni båda måste skriva under. I avtalet finns alla villkor för lånet, inklusive ränta, återbetalningstid och eventuella avgifter. Det är viktigt att ni läser igenom avtalet noggrant innan ni skriver under för att undvika missförstånd eller obehagliga överraskningar senare.

Som medlåntagare är det viktigt att ni är medvetna om att ni delar ansvaret för lånet med huvudlåntagaren. Om huvudlåntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan ni bli ansvariga för att betala tillbaka hela lånebeloppet. Därför är det viktigt att ni bara ansöker om att bli medlåntagare om ni är säkra på att ni kan betala tillbaka lånet om det behövs.

Nu när du är väl informerad om vad det innebär att ha en medlåntagare och de faktorer du bör överväga, är nästa steg att utforska de bästa lånealternativen för din situation. Klicka på knappen nedan för att jämföra lån och hitta det som passar dig och din medlåntagare bäst.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden