Vilken typ av lån bidrar tenderar att höja risken för att drabbas av inkassokrav?

Av: Lucy Publicerat: april 6, 2021

Ett av de största akilleshäl med privatlån är att man alltid löper en risk för att bli påförd en eller flera inkassokrav, om man mot förmodan inte skulle mäkta med att betala in det överenskomna beloppet inom utsatt tid.

Typen av låneform som konsumenten i fråga åtar sig påverkar nämnvärt sannolikheten för att drabbas av inkassokrav. Enligt färsk statistik från FI (Finansinspektionen) så drabbas cirka 17% av alla konsumenten av inkassokrav inom ett tidsspann på fem månader från att lånet beviljas.

Om man i stället beaktar dem lån som faller inom kategorin ”revolverande”, mer exakt de köp som bekostas med kreditkort inklusive kontokrediter så låg denna siffra på betydligt högre nivåer, det vill säga 55% för samma tidsperiod.

Läs mer: Lån under 2 000 kronor leder oftare till inkasso

Helikopter släpper pengar från himlen

Inkasso betyder inte alltid Kronofogden

När det kommer till den största låneformen, det vill säga bostadslån så låg denna siffra på mindre än 1%. Anledningen till det anser man återfinns i det faktum att dessa individer ofta har en välordnad och stabil ekonomi och påverkas således inte av mindre finansiella svängningar.

Vidare så behöver vi understryka att bara för att en konsument bli påförd ett inkassokrav så innebär inte det hela att ärendet i fråga landar hos Kronofogden. Det är faktiskt mer regel än undantag att man gör rätt för sig och betalar in beloppet som man åtagit sig att göra efter att ha blivit påförd ett inkassokrav.

Enligt statistik så landade mindre än 0,4 % av alla inkassokrav gällande privatlån (blancolån) hos Kronofogden under de första 12 månaderna. När det kommer till revolverande krediter så låg denna siffra på ungefär 1 % för samma tidsperiod.

Riskgrupper?

Som du kan utläsa från statistiken ovan så ökar risken för att drabbas av inkassokrav i paritet med valet av lån. En av anledningarna till att just blancolån eller privatlån som låneformen i fråga även benämns för återfinns i det faktum att många som får det beviljat redan befinner sig i en prekär situation.

Om man ska peka ut en specifik grupp så dominerar den yngre populationen, det vill säga dem konsumenter som befinner sig inom spannet 18 – 27 år. Det kan tyckas rimligt att en stor del av dessa saknar en adekvat och stabil anställning vilket gör att dem ofta får problem med att återbetala sina lån.

Det är även allmänt känt att individerna inom denna kategori tenderar att vara mer impulsiva gällande den privata ekonomin i jämförelse med äldre och mer rutinerade konsumenter vilka är mycket mer medvetna om sina finansiella val.

Hur man ska komma till rätta med ovanstående är en fråga som kräver många svar. Ett sätt kan vara att utföra en adekvat och framför allt grundlig kreditprövning för de yngre kreditsökande eftersom de oftast utgör en riskgrupp när det kommer till återbetalning av lånet i frågan.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden