Ytterligare sänkning av reporäntan

Av: Emil Jansson Publicerat: mars 20, 2015

Den 18:e mars gick Riksbankens direktion ut med ett pressmeddelande om att reporäntan ytterligare skulle sänkas. Detta från -0,10% till rekordlåga -0,25%. Utöver det kommer Riksbanken att köpa obligationer för 30 miljarder för att påverka inflationsmålet åt rätt håll. Om detta kommer att medföra att bankerna sänker sina boräntor för bolån är däremot inte säkert.

Räntesänkning och stödköp

En av orsakerna till att direktionen har valt att sänka räntan ytterligare är att den svenska kronan har stärkts. Detta då främst mot euron vilket beror på att ECB har genomfört tillgångsköp.

Det har visserligen kommit flera tecken på att inflationen har nått sin botten och att den därmed kan börja vandra uppåt. Detta är ett positivt tecken, men i och med att den svenska kronan har stärkts har en oro skapats att detta skulle kunna bryta inflationstrenden. För att skapa förutsättningar för inflationen att fortsätta i positiv riktning har Riksbanken därför valt att genomföra en ännu mer expansiv penningpolitik.

Det första som sker är att reporäntan sänks till -0,25%, vilket är en nivå som reporäntan aldrig legat på tidigare. Utöver det har Riksbanken även valt att köpa statsobligationer för en summa av 30 miljarder. Löptiden på dessa obligationer kommer att vara på 25 år och man kommer att påbörja köp 26 mars och sedan genomföra regelbundna köp fram till i maj i år.

Detta kan ses som starka åtgärder men direktionen är även tydlig med att de kan vidta flera snabba åtgärder om det skulle visa sig behövas. Riksbanken har nämligen som sitt främsta mål att få inflationen på en ”normal” nivå och med tanken på att inflationen under lång tid nu legat kring noll, eller till och med under denna nivå, är det långt kvar till Riksbankens inflationsmål på 2%.

Utöver att sänka räntan ytterligare, samt köpa än mer obligationer, har Riksbanken även ytterligare vägar att gå för att påverka inflationen. Till exempel har man tagit fram ett helt nytt utlåningsprogram som är tänkt att riktas mot större företag.

Hur reporäntan kommer att förändras i framtiden är osäkert men de allra flesta experter anser att dagens extremt låga ränteläge kommer att bevaras ett flertal år framöver. Det är även något som Riksbanken har nämnt i sina prognoser för framtiden. Riksbanken sitter emellertid inte på facit och direktionen har haft fel förr.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden