Kronofogden – en bödel i svart mantel eller en riddare på en vit hingst?

Av: Lucy Publicerat: mars 25, 2022

Hur funkar egentligen denna myndighet med det anrika namnet som osar av skuld och straff? Oroa dig inte – Kronofogden finns till för medborgarna.

Funktion och uppgift i samhället

Kronofogdens uppgift är att bidra till ett samhälle som är bättre både för medborgare och näringslivet, att motverka brottslighet och att bidra till att den offentliga sektorn kan finansieras. Det är ett uppdrag myndigheten har tillsammans med Tullverket och Skatteverket. Rent praktiskt handlar uppgifterna om att hjälpa den som inte fått betalt och också hjälpa den som har skulder.

Det bästa är såklart om du skaffar tillräckligt med kunskap innan du tar ett lån, så att det inte blir några bekymmer, men får du problem kan Kronofogden hjälpa dig med hur du ska hantera skulden. Det är både för din egen skull och för att hjälpa den som vill ha in pengarna.

kronofogden

För den som är skuldsatt

Har du tagit ett mobillån som du sen inte klarat av att betala tillbaka eller har en tillfällig brist på inkomster gjort att det inte gått att betala dina räkningar? För dig som har skulder kan Kronofogden vara något som känns hotfullt, men de kan faktiskt hjälpa dig!

Att ha skulder är såklart inte kul och det kan påverka din din kreditvärdighet negativt om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden. Men de kan hjälpa dig genom att lägga upp en plan för återbetalningar som känns hanterbar. De kan också göra så att du får löneutmätning, där en del av din lön hålls inne för att gå till skulder. De har olika verktyg som är tänkta att hjälpa dig att få kontroll över situationen så att du kan bli av med din skuld.

kronofogden

För den som inte får tillbaka sina pengar

Är en person med hög skuldkvot skyldig dig pengar kanske du har svårt att få tillbaka dem, eftersom det kan finnas en rad andra skulder och fordringar. Du kan då ansöka om ett betalningsföreläggande, som innebär att du får hjälp att kräva in pengarna. Den du kräver pengar av får då först bemöta kravet, efter det fattas ett beslut och pengar kan krävas in. Om personen som är skyldig dig pengar bestrider kravet kan du behöva gå till domstol för att få ett beslut om indrivning.

Varför heter det Kronofogden?

En fogde var tidigare en vanlig titel på en person som höll ordning på något för någon annans räkning. Det var en titel inom statsförvaltningen och den som var fogde var en sorts ämbetsman. Det fanns olika sorters fogdar: kungens fogde, byfogde och gårdsfogde. Alla hade olika ansvarsområden och det som då kallades gårdsfogde är det som motsvarar dagens myndighet.

Nuförtiden används sällan ordet fogde utan det lever mest kvar i begreppet ”kronofogde”. Det kan göra att ordet ”kronofogde” känns gammaldags och förknippat med hårdare tider – och kanske också hårdare tag än vad som används idag.

kronofogden

Vad gör en kronofogde?

Vad en kronofogde har haft för uppgifter har skiljt sig åt genom åren. Fram till 1917 var det ett personligt ämbete – idag är det istället ett myndighetsämbete. Sen 2008 är Kronofogden en egen myndighet där en rikskronofogde är chef. Det finns även kronofogdar som jobbar på myndigheten: det är anställda som har en juristexamen, notariemeritering och en ungefär ett år lång internutbildning. Det är bara ungefär 10 % av personalen som är kronofogdar.

De som står för indrivningar är istället kronoinspektörer eller kronokommissarier. Redan före 1917 var en kronofogdes uppgifter bland annat att ansvara för utmätning, indrivning av skatt och annan indrivning. Myndigheten idag har ett liknande uppdrag, med indrivningar av både privata och statliga fordringar.

FAQ

Vad är Kronofogden?

Det är en statlig myndighet. Deras uppdrag är att arbeta med skulder, både genom att hjälpa den som inte fått betalt och genom att ge råd och stöd till den som ska betala.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för en person att bli fri från skulder som han eller hon inte kan betala. Det är Kronofogden som avgör om det är aktuellt och som sätter ihop ett förslag till betalningsplan. För det mesta handlar det om en tidsperiod på fem år där den skuldsatte får leva på existensminimum och där resten av de pengar som kommer in går till att betala av på skulderna. Efter de fem åren skrivs alla skulder som finns kvar av och personen blir skuldfri.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en markering som visar att du inte betalt en skuld. En betalningsanmärkning hos Kronofogden kan göra att du får svårare att teckna avtal, hyra en lägenhet, ta lån och så vidare.

När försvinner en betalningsanmärkning?

För att en betalningsanmärkning ska försvinna måste du först och främst betala den skuld det rör sig om, så att du inte har något skuldsaldo hos Kronofogden. Efter det är det normala att betalningsanmärkningen tas bort efter fem år. Även om du har en betalningsanmärkning kan det vara möjligt att låna pengar, ingå avtal eller annat som normalt sett blir svårare. Ett sätt att lösa det kan vara att någon går i borgen för dig. När det gäller lån kan en annan långivare än storbankerna ha villkor som passar dig bättre.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden