Så här fungerar Kinas nya sociala kreditsystem

Av: Theodor Holmberg Publicerat: december 10, 2018

I Kina pågår just nu utrullningen av ett system för ”social ranking”. Det är en på många sätt orwellsk (mar)dröm som är på väg att lanseras. I systemet kombineras det sociala livet för varje enskild person med det ekonomiska livet. Resultatet blir en ranking som antingen ger fördelar eller nackdelar.

För närvarande är systemet i ett slags ”beta-stadium” med testprojekt i ett antal städer runt om i Kina. Regeringens plan är att systemet ska vara i bruk i hela landet för alla kinesiska medborgare i slutet av 2020. Om det finns någon möjlighet att få dispens eller undantag? Nej, systemet kommer att vara obligatoriskt.

I den här artikeln kan du läsa mer om:

 • Syftet med systemet med social kredit
 • Systemet i praktiken i vardagen
 • Effekter av rankingen
 • Hur pilotprojekten har tagits emot av medborgarna

kreditsystem kina

Så här fungerar kreditsystemet

Det var 2014 som de kinesiska myndigheterna först lanserade idén om ett socialt kreditsystem. Enligt ett dokument från idéfasen är syftet i princip att belöna goda gärningar och bestraffa dåliga gärningar.

Vad som är vad, är föremål för myndigheternas bedömning. En del handlar om sunt förnuft medan andra bedömningsgrunder förmodligen är mindre uppenbara åtminstone för en svensk betraktare. Enligt uppgift är en ganska stor andel av bedömningsgrunderna av hemlig natur.

Social kredit i praktiken

Systemet ska övervaka varje enskild medborgares digitala fotspår och även räkna med händelser i verkliga livet. Både positiva och negativa ageranden räknas sedan ihop och presenteras som ett poängtal.

För en medborgare i Kina kommer rankingsystemet att vara en central del av varje vardag. Varje dag finns en lång rad händelser och ageranden som kan ge antingen fler eller färre poäng. Eftersom många delar av systemet är hemligt är det oklart exakt vilka ageranden som räknas med och vilken påverkan de har. Vi kan dock presentera några typexempel hämtade från de olika pilotprojekten. En hel del av dessa torde följa med till det landsomfattande systemet med start 2010.

Rankingfaktorer i verkliga livet

Minuspoäng

 • Alla typer av trafikförseelser – även att inte stanna vid övergångsställe
 • Alla typer av brott
 • Att köpa exempelvis videospel i stället för att köpa blöjor – ett tecken på ansvar
 • Uppträda störande i offentliga miljöer
 • Anslutning till vissa utländska organisationer
 • Dålig hälsa

Pluspoäng

 • Att helt enkelt ”sköta sig” – tid utan minuspoäng ger fler pluspoäng
 • Ha en låg skuldsättning
 • Betala tillbaka små snabba lån i tid och andra typer av krediter
 • Att ha ett ”bra” jobb hos en ”bra” arbetsgivare

Rankingfaktorer i den digitala världen

Minuspoäng

 • Att spela våldsspel eller andra moraliskt minde lämpliga spel
 • Att posta felaktig eller regeringskritisk information på nätet
 • Överdriven aktivitet på sociala nätverk
 • Surfa på blockerade webbplatser
 • Ansökan om vissa typer av lån och/eller höga lånebelopp

När det gäller pluspoäng för digitala aktiviteter finns mycket begränsad information att tillgå. Det kan dock tänkas att ett förhållandevis litet användande av internet överlag kan vara positivt i poänghänseende.

Att vissa ageranden på internet kan ge upphov till plus- eller minuspoäng beror på att regeringen kan övervaka datatrafiken i landet. Nätet är så att säga inte ”fritt” på samma sätt som det är i Sverige.

Effekter av höga respektive låga poäng

Ju högre poängantal, desto större blir fördelarna. Den som i stället har en låg social kredit kan räkna med att bli begränsad på olika sätt. Utifrån rapporter från testprojekt i bland annat Shanghai och Suzhou kan vi nämna följande.

Låg ränta på lån
För de lån som betraktas som mindre negativa enligt systemet kan den som har en hög score få lägre ränta och bättre villkor när de behöver låna pengar direkt. En låg score ger i stället raka motsatsen.

Billigare hotell och transporter
En hög score verkar kunna ge rabatter på både hotell och transporter. Exempel från ett par pilotprojekt ger stöd för detta.

Mer framskjuten plats på dejtingsajter
En effekt av en hög social kredit kan vara större exponering på dejtingsajter. Zhenai är den största dejtingsajten i Kina och här får personer med en hög score en betydligt högre synlighet. Dessutom kan två medlemmar, om de båda går med på det, visa sina poängantal för varandra.

Blockering på vissa webbplatser
Personer som erhöll en låg social kreditscore i ett av testprojekten blev blockerade från att handla på webbsajter som Alibaba och TaoBao. De kunde alltså inte göra e-handelsinköp som tidigare.

Begränsningar i rörlighet
Det finns ett antal exempel på personer i Kina som har beskrivit att de efter en viss händelse inte längre kan köpa varken flyg- eller tågbiljetter. Det är en de facto inskränkning i den fria rörligheten som kan vara mycket begränsande.

Både ris och ros från kineserna

Det planerade systemet syftar de facto till att premiera medborgare som gör rätt val. Enligt klassisk psykologi är det ett säkert sätt att uppmuntra önskvärda beteenden. Just detta är något som många kineser faktiskt verkar uppskatta.

I de pilotprojekt som har genomförts har den initiala upplevelsen bland de ”övervakade” varit att de har varit rädda att förlora poäng. Sakta men säkert har de emellertid vant sig och många upplever att de flesta omkring dem har förbättrat sitt beteende mot andra människor.

Med det sagt finns givetvis högljudda kritiker från både Kina och andra delar av världen. Organisationen Human Rights Watch har till exempel kallat systemet djupt oroande. För oss svenskar känns det här systemet klart främmande, men det ska samtidigt sägas att vi redan övervakas mycket noga när det gäller våra ekonomiska förehavanden.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden