Hur mycket får jag låna?

Det finns flera olika låneformer som alla har olika belopp, återbetalningstider och villkor. Se våra jämförelselistor för att se vilka lånebelopp som finns och ansök sedan om lån hos någon långivare för att få reda på hur mycket du får låna.


Par sitter med ideer och undrar hur mycket de får låna

Välj rätt lån för ditt behov

Om du har bestämt dig för att ansöka om ett lån, oavsett om det gäller ett privatlån, ett bolån eller kanske ett snabblån, har du förmodligen en mycket god idé om hur mycket pengar du behöver. Emellertid är det inte alltid så att du kan bli beviljad exakt den lånesumma du önskar. För privatlån och snabblån är det framför allt din ekonomi som avgör hur mycket du får låna. För bolån finns, i tillägg till frågan om din ekonomi samt givetvis också värdet av bostaden, också en lagstiftning som begränsar dina möjligheter att låna.

Många banker går efter en skuldkvot som innebär att du får ha max 5 gånger så höga skulder som din årliga inkomst. Läs mer

Nedan kan du läsa lite kort om eventuella begränsningar för privatlån, snabblån och bolån så att du väljer rätt låneform när du behöver ansöka om att låna pengar.


Hur mycket kan jag låna med ett privatlån?

Högsta möjliga lånesumma med ett privatlån är i regel 350 000 kr. Det finns en slags gängse standard kring detta ”tak” och det är bara någon enstaka långivare som erbjuder privatlån på högre belopp än så. 350 000 kr är alltså i praktiken det mesta du kan låna med ett privatlån. Detta belopp är dock just ett ”tak” och det är inte säkert att du kan få låna exakt så mycket.

Ju bättre ekonomi…

Det är din personliga ekonomi som sätter ramarna för hur mycket du kan få låna med ett privatlån. Om du har en mycket god ekonomi med en relativt hög fast inkomst kan du i regel låna mer än om du har en lite sämre ekonomi. Samtidigt finns det fler saker som spelar in. Att ansöka med en medsökande alternativt en borgensman är alltid fördelaktigt. Att ha många förfrågningar hos kreditupplysningsföretag är i stället ofta direkt ofördelaktigt.

Ansök om ett privatlån


Hur mycket kan jag låna med ett snabblån?

Majoriteten av långivare inom snabblån erbjuder lånebelopp på mellan 1000-10 000 kr, men det finns också exempel på långivare som erbjuder snabblån på en bra bit över 10 000 kr. Den övre gränsen brukar ligga på ca 15 000 kr men när det kommer till lån med snabba utbetalningar så förekommer 25 000 kr och mer.

Beslut fattas utefter din ekonomi

Hur mycket du kan låna med ett snabblån avgörs till absolut största del av hur din ekonomiska situation ser ut. När du ansöker om ett snabblån är långivaren skyldig att göra en omfattande kreditkontroll (görs i regel via en kreditupplysning) och med de tillgängliga uppgifterna görs en bedömning av din betalningsförmåga. Först tittar långivaren på huruvida du kan tänkas vara i stånd att betala tillbaka ett snabblån över huvud taget. Sedan görs en bedömning av om du ska beviljas ditt önskade lånebelopp eller inte.

Långivaren bedömer dig

Grundregeln är att ju bättre ekonomi du har, desto mer kan du låna. Emellertid tar många långivare också med förekomsten av förfrågningar i bedömningen. Har du väldigt många förfrågningar från kreditgivare och andra kan långivaren dra öronen åt sig även om du har en mycket god ekonomi.

Ansök om ett snabblån


Hur mycket kan jag låna med ett bolån?

För ett bolån är det maximala lånebeloppet i praktiken obegränsat. Det finns egentligen inget faktiskt tak, såsom det finns för privatlån och snabblån. En fastighet kan ju ha ett marknadsvärde på åtskilliga miljoner kronor.
Emellertid kan du aldrig låna ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Det beror på att det sedan 2010 finns en uppsättning regler på plats för att förhindra en allt för hög utlåning för bostadsköp.
Reglerna sätter ett tak, det så kallade ”bolånetaket”, och innebär att ett bolån bara får uppgå till 85% av köpeskillnaden för en bostad.

Resterande procent får finansieras på egen hand

Minst 15% ska alltid betalas kontant. Dessutom finns en informell överenskommelse om att bottenlånet, det vill säga det bolån som har själva bostaden som säkerhet, enbart får uppgå till 75% av värdet/köpeskillnaden.

Om köpeskillnaden för en bostad i form av en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshus uppgår till en miljon kronor kan du alltså bara låna 750 000 kr i form av bottenlån.

Ansök om ett bolån